Barn bør få vite så mye om sex at de skjønner hvor de voksne kommer fra.


barn-bør-få-vite-så-mye-om-sex-at-skjønner-hvor-voksne-kommer-fra
henrik tikkanenbarnbørvitemyeomsexatskjønnerhvorvoksnekommerfrabarn børbør fåfå vitevite såså myemye omom sexsex atat dede skjønnerskjønner hvorde voksnevoksne kommerkommer frabarn bør fåbør få vitefå vite såvite så myeså mye ommye om sexom sex atsex at deat de skjønnerde skjønner hvorskjønner hvor dehvor de voksnede voksne kommervoksne kommer frabarn bør få vitebør få vite såfå vite så myevite så mye omså mye om sexmye om sex atom sex at desex at de skjønnerat de skjønner hvorde skjønner hvor deskjønner hvor de voksnehvor de voksne kommerde voksne kommer frabarn bør få vite såbør få vite så myefå vite så mye omvite så mye om sexså mye om sex atmye om sex at deom sex at de skjønnersex at de skjønner hvorat de skjønner hvor dede skjønner hvor de voksneskjønner hvor de voksne kommerhvor de voksne kommer fra

Det er en gåte hvorfor så mange voksne forventer at barn skal være perfekte. Hvor mange voksne er det som ikke begår feil i løpet av dagen? -Oppdragelse
det-er-gåte-hvorfor-så-mange-voksne-forventer-at-barn-skal-være-perfekte-hvor-mange-voksne-er-det-som-ikke-begår-feil-i-løpet-av-dagen
Det gode med ekteskapet er ikke at voksne skaper barn, men at barn skaper voksne. -Peter De Vries
det-gode-med-ekteskapet-er-ikke-at-voksne-skaper-barn-men-at-barn-skaper-voksne
Samme hvor omsorgsfullt man forsøker å oppdra sine barn, oppfører de seg likevel som voksne. -Gösta Rybrant
samme-hvor-omsorgsfullt-man-forsøker-å-oppdra-sine-barn-oppfører-seg-likevel-som-voksne
Ingen skjønner hva jeg sier Og ingen aner hvem jeg er Og ingen spør hvor jeg kommer fra Forresten er det ingen her -Ole Paus
ingen-skjønner-hva-jeg-sier-og-ingen-aner-hvem-jeg-er-og-ingen-spør-hvor-jeg-kommer-fra-forresten-er-det-ingen-her
Ingen kan si hvor kjærlighet kommer fra og hvor englene bor hen. -Ole Paus
ingen-kan-hvor-kjærlighet-kommer-fra-og-hvor-englene-bor-hen
Alle kvinner bør vite hvordan de tar seg av barn. De fleste av dem vil få seg en mann en dag. -Kvinner og menn
alle-kvinner-bør-vite-hvordan-tar-seg-av-barn-de-fleste-av-dem-vil-få-seg-mann-dag