«Bare en drøm», sier snusfornuften. Da har den glemt at drøm skaper virkelighet.


bare-drøm-sier-snusfornuften-da-har-den-glemt-at-drøm-skaper-virkelighet
rosemarie köhnbaredrømsiersnusfornuftendahardenglemtatdrømskapervirkelighet«bare enen drøm»sier snusfornuftenda harhar denden glemtglemt atat drømdrøm skaperskaper virkelighet«bare en drøm»da har denhar den glemtden glemt atglemt at drømat drøm skaperdrøm skaper virkelighetda har den glemthar den glemt atden glemt at drømglemt at drøm skaperat drøm skaper virkelighetda har den glemt athar den glemt at drømden glemt at drøm skaperglemt at drøm skaper virkelighet

Livet er som en drøm noen ganger. Spesielt når jeg titter ned og oppdager at jeg har glemt å ta på buksene. -Nils Arne Eggen
livet-er-som-drøm-noen-ganger-spesielt-når-jeg-titter-ned-og-oppdager-at-jeg-har-glemt-å-ta-på-buksene
Det er bare en ting som gjør en drøm uoppnåelig: frykten for å feile. -Frykt
det-er-bare-ting-som-gjør-drøm-uoppnåelig-frykten-for-å-feile
Når vi har pansatt vår siste drøm hos Lykken, vil skjebnen ikke lenger innrømme oss kreditt. -Lykke
når-vi-har-pansatt-vår-siste-drøm-hos-lykken-vil-skjebnen-ikke-lenger-innrømme-oss-kreditt
Håpet er våken drøm. -Håp
håpet-er-våken-drøm