Bare den som kan sette grenser kan være virkelig nær.


bare-den-som-kan-sette-grenser-kan-være-virkelig-nær
erik lerdahlbaredensomkansettegrenserværevirkelignærbare denden somsom kankan settesette grensergrenser kankan værevære virkeligvirkelig nærbare den somden som kansom kan settekan sette grensersette grenser kangrenser kan værekan være virkeligvære virkelig nærbare den som kanden som kan settesom kan sette grenserkan sette grenser kansette grenser kan væregrenser kan være virkeligkan være virkelig nærbare den som kan setteden som kan sette grensersom kan sette grenser kankan sette grenser kan væresette grenser kan være virkeliggrenser kan være virkelig nær

Hvordan kan man være virkelig nær, hvis man ikke er fjern? -Kahlil Gibran
hvordan-kan-man-være-virkelig-nær-hvis-man-ikke-er-fjern
Er en blomst nær ved å visne, den forfriskes kan igjen. Og et hjerte som vil briste, det kan trøstes av en venn. -Trøst
er-blomst-nær-ved-å-visne-den-forfriskes-kan-igjen-og-et-hjerte-som-vil-briste-det-kan-trøstes-av-venn
For en tyngde av autoritet det alltid hviler over en mann som virkelig kan sitt yrke, det være seg så «simpelt» det bare vil. -Hans Børli
for-tyngde-av-autoritet-det-alltid-hviler-over-mann-som-virkelig-kan-sitt-yrke-det-være-seg-så-simpelt-det-bare-vil
Jeg har med barna mine overalt, kunne aldri tenke meg å sette dem bort i barnehave. Barnehave kan kanskje være pedagogisk riktig, men livet er ikke bare pedagogikk. -Unni Lindell
jeg-har-med-barna-mine-overalt-kunne-aldri-tenke-meg-å-sette-dem-bort-i-barnehave-barnehave-kan-kanskje-være-pedagogisk-riktig-men-livet-er-ikke
I milliarder av år har i dag blitt i går, og den sola som går ned, står opp et annet sted. Du kan hvile trygg og trøtt, sette døra litt på gløtt, og i morgen kan du åpne helt og se ... -Nye muligheter
i-milliarder-av-år-har-i-dag-blitt-i-går-og-den-sola-som-går-ned-står-opp-et-annet-sted-du-kan-hvile-trygg-og-trøtt-sette-døra-litt-på-gløtt
Det er utrolig mange muligheter i et eventyr, og fordi det er et eventyr, kan altså alt gå an. Det er bare vår egen fantasi som setter grenser. Akkurat som i vikeligheten. -Gudrun Vinsrygg
det-er-utrolig-mange-muligheter-i-et-eventyr-og-fordi-det-er-et-eventyr-kan-altså-alt-gå-an-det-er-bare-vår-egen-fantasi-som-setter-grenser