Bare den kan lege kjærlighetssår, som har gitt dem.


bare-den-kan-lege-kjærlighetssår-som-har-gitt-dem
publilius syrusbaredenkanlegekjærlighetssårsomhargittdembare denden kankan legelege kjærlighetssårsom harhar gittgitt dembare den kanden kan legekan lege kjærlighetssårsom har gitthar gitt dembare den kan legeden kan lege kjærlighetssårsom har gitt dembare den kan lege kjærlighetssår

Jeg har hele mitt liv gitt mennene en sjanse til å representere mennesket på jorda, men nå har jeg gitt dem opp. -Menn
jeg-har-hele-mitt-liv-gitt-mennene-sjanse-til-å-representere-mennesket-på-jorda-men-nå-har-jeg-gitt-dem-opp
To som elsker hverandre, kan lege de ondeste sår, bare ved å se på hverandre, og glatte hverandres hår. -Viggo Stuckenberg
to-som-elsker-hverandre-kan-lege-ondeste-sår-bare-ved-å-se-på-hverandre-og-glatte-hverandres-hår
Naturen har gitt kvinnene brede hofter og stor bak - og derved gitt det til kjenne at hun skal sitte og passe sitt hus. -Kvinner
naturen-har-gitt-kvinnene-brede-hofter-og-stor-bak-og-derved-gitt-det-til-kjenne-at-hun-skal-sitte-og-passe-sitt-hus
Intet vennskap tåler pengegaver. De gavmilde kan riktignok glemme at de har gitt, men de takknemlige kan aldri glemme at de har fått. -Vennskap
intet-vennskap-tåler-pengegaver-de-gavmilde-kan-riktignok-glemme-at-har-gitt-men-takknemlige-kan-aldri-glemme-at-har-fått
Teknologiens fremskritt har bare gitt oss bedre muligheter til tilbakeskritt. -Teknologi
teknologiens-fremskritt-har-bare-gitt-oss-bedre-muligheter-til-tilbakeskritt