Bare en auksjonarius kan upartisk og i like stor grad beundre alle kunsretninger.


bare-auksjonarius-kan-upartisk-og-i-like-stor-grad-beundre-alle-kunsretninger
kunstbareauksjonariuskanupartiskoglikestorgradbeundreallekunsretningerbare enen auksjonariusauksjonarius kankan upartiskupartisk ogog ii likelike storgrad beundrebeundre allealle kunsretningerbare en auksjonariusen auksjonarius kanauksjonarius kan upartiskkan upartisk ogupartisk og iog i likei like storlike stor gradstor grad beundregrad beundre allebeundre alle kunsretningerbare en auksjonarius kanen auksjonarius kan upartiskauksjonarius kan upartisk ogkan upartisk og iupartisk og i likeog i like stori like stor gradlike stor grad beundrestor grad beundre allegrad beundre alle kunsretningerbare en auksjonarius kan upartisken auksjonarius kan upartisk ogauksjonarius kan upartisk og ikan upartisk og i likeupartisk og i like storog i like stor gradi like stor grad beundrelike stor grad beundre allestor grad beundre alle kunsretninger

Hvem som helst kan lage historie. Bare en stor mann kan skrive den. -Oscar Wilde
hvem-som-helst-kan-lage-historie-bare-stor-mann-kan-skrive-den
Det er så vanskelig å forandre en mann når han ikke har noen stor feil, men bare litt av alle. -Helen Rowland
det-er-så-vanskelig-å-forandre-mann-når-han-ikke-har-noen-stor-feil-men-bare-litt-av-alle
En klok kvinne lærer til slutt å beundre sin mann - også når objektet for hennes beundring ofte bare er en illusjon. -Margot Hielscher
en-klok-kvinne-lærer-til-slutt-å-beundre-mann-også-når-objektet-for-hennes-beundring-ofte-bare-er-illusjon
Ateisme betegner en djerv ånd, men bare til en viss grad. -Blaise Pascal
ateisme-betegner-djerv-ånd-men-bare-til-viss-grad
Å elske er å beundre med hjerte. Å beundre er å elske med hjernen. -Théophile Gautier
Å-elske-er-å-beundre-med-hjerte-Å-beundre-er-å-elske-med-hjernen
Alle som har levd lenge nok til å finne ut hva livet er, vet hvor stor takknemlighetsgjeld vi skylder Adam, den stor velgjører blant mennesket. Han førte død inn i verden. -Mark Twain
alle-som-har-levd-lenge-nok-til-å-finne-ut-hva-livet-er-vet-hvor-stor-takknemlighetsgjeld-vi-skylder-adam-den-stor-velgjører-blant-mennesket-han