Bønn bør være dagens nøkkel og nattens lås.


bønn-bør-være-dagens-nøkkel-og-nattens-lås
george herbertbønnbørværedagensnøkkelognattenslåsbønn børbør værevære dagensdagens nøkkelnøkkel ogog nattensnattens låsbønn bør værebør være dagensvære dagens nøkkeldagens nøkkel ognøkkel og nattensog nattens låsbønn bør være dagensbør være dagens nøkkelvære dagens nøkkel ogdagens nøkkel og nattensnøkkel og nattens låsbønn bør være dagens nøkkelbør være dagens nøkkel ogvære dagens nøkkel og nattensdagens nøkkel og nattens lås

Når man ser hva som skjer med dagens unger, kan man ikke la være å tenke at noen burde være hjemme å passe dem. -Barn
når-man-hva-som-skjer-med-dagens-unger-kan-man-ikke-være-å-tenke-at-noen-burde-være-hjemme-å-passe-dem
Når en mann gir en kvinne nøkkelen til sitt hjerte, begynner han straks å tenke på å skifte lås. -Helen Rowland
når-mann-gir-kvinne-nøkkelen-til-sitt-hjerte-begynner-han-straks-å-tenke-på-å-skifte-lås
Av og til er alt som det bør være og alt bør få være som det er -Tilfredshet
av-og-til-er-alt-som-det-bør-være-og-alt-bør-få-være-som-det-er
Liten nøkkel kan åpne stor dør. -Nøkkel
liten-nøkkel-kan-åpne-stor-dør
En avslutning bør alltid være virkningsfull. -Henrik Ibsen
en-avslutning-bør-alltid-være-virkningsfull