Bøker gjør folk både kloke og gale.


bøker-gjør-folk-bå-kloke-og-gale
bokbøkergjørfolkbådeklokeoggalebøker gjørgjør folkfolk bådebåde klokekloke ogog galebøker gjør folkgjør folk bådefolk både klokebåde kloke ogkloke og galebøker gjør folk bådegjør folk både klokefolk både kloke ogbåde kloke og galebøker gjør folk både klokegjør folk både kloke ogfolk både kloke og gale

Bøker er de stilleste og mest trofaste venner, de er de mest tilgjengelige og kloke rådgivere, og de mest tålmodige lærere. -Charles W. Eliot
bøker-er-stilleste-og-mest-trofaste-venner-er-mest-tilgjengelige-og-kloke-rådgivere-og-mest-tålmodige-lærere
Den kloke gjør med en gang hva den dumme gjør til slutt. -Klokskap
den-kloke-gjør-med-gang-hva-den-dumme-gjør-til-slutt
Forelskelse gjør den kloke dum. -Knut Hamsun
forelskelse-gjør-den-kloke-dum
Penger frikjøper folk fra både moral og god oppførsel. -Penger og økonomi
penger-frikjøper-folk-fra-bå-moral-og-god-oppførsel
Fantasi gjøre ikke de dumme kloke, men det gjør dem glade. -Blaise Pascal
fantasi-gjøre-ikke-dumme-kloke-men-det-gjør-dem-glade