Av de feilfrie lærer man ingenting.


av-feilfrie-lærer-man-ingenting
anne-may nilsenavfeilfrielærermaningentingav dede feilfriefeilfrie lærerlærer manman ingentingav de feilfriede feilfrie lærerfeilfrie lærer manlærer man ingentingav de feilfrie lærerde feilfrie lærer manfeilfrie lærer man ingentingav de feilfrie lærer mande feilfrie lærer man ingenting

Man lever og lærer en masse, man blir filosof og poet, og ender i øverste klasse, og vet at man ingenting vet. -Herman Wildenvey
man-lever-og-lærer-masse-man-blir-filosof-og-poet-og-ender-i-øverste-klasse-og-vet-at-man-ingenting-vet
Man lykkeønsker ikke en lærer fordi han lærer andre at to og to er fire. Man lykkeønsker ham muligens fordi han har valgt en så vakker livsgjerning. -Lærer
man-lykkeønsker-ikke-lærer-fordi-han-lærer-andre-at-to-og-to-er-fire-man-lykkeønsker-ham-muligens-fordi-han-har-valgt-så-vakker-livsgjerning
Man lærer aldri en kvinne å kjenne før man har møtt henne i retten. -Skilsmisse
man-lærer-aldri-kvinne-å-kjenne-før-man-har-møtt-henne-i-retten
Man lærer aldri en mann riktig å kjenne før man har skilt seg fra ham. -Skilsmisse
man-lærer-aldri-mann-riktig-å-kjenne-før-man-har-skilt-seg-fra-ham
Man lærer så lenge man lever. -Lære
man-lærer-så-lenge-man-lever