Av all støy synes jeg musikk er den minst ubehagelige.


av-all-støy-synes-jeg-musikk-er-den-minst-ubehagelige
musikkavallstøysynesjegmusikkerdenminstubehageligeav allall støystøy synessynes jegjeg musikkmusikk erer denden minstminst ubehageligeav all støyall støy synesstøy synes jegsynes jeg musikkjeg musikk ermusikk er dener den minstden minst ubehageligeav all støy synesall støy synes jegstøy synes jeg musikksynes jeg musikk erjeg musikk er denmusikk er den minster den minst ubehageligeav all støy synes jegall støy synes jeg musikkstøy synes jeg musikk ersynes jeg musikk er denjeg musikk er den minstmusikk er den minst ubehagelige

Stem på den mann som lover minst. Han vil være den som skuffer minst. -Politiker
stem-på-den-mann-som-lover-minst-han-vil-være-den-som-skuffer-minst
Ingen synes at en urett de har lidd, er liten. Mange synes den er større enn den er. -Urettferdighet
ingen-synes-at-urett-har-lidd-er-liten-mange-synes-den-er-større-enn-den-er
Jeg skriver ikke moderne musikk. Jeg skriver bare god musikk. -Igor Stravinskij
jeg-skriver-ikke-moderne-musikk-jeg-skriver-bare-god-musikk
Det kan sies mye om ny musikk. Det lar seg sikkert hevde at den er ny, men om den også er musikk, kan være mer tvilsomt. -Charles B. Middelthon
det-kan-sies-mye-om-ny-musikk-det-lar-seg-sikkert-hevde-at-den-er-ny-men-om-den-også-er-musikk-kan-være-mer-tvilsomt
Jeg synes ikke Kongressen bør styre krigføringen. Jeg synes de bør sørge for å finansiere styrkene. -Krig
jeg-synes-ikke-kongressen-bør-styre-krigføringen-jeg-synes-bør-sørge-for-å-finansiere-styrkene