Av all musikk er bryllupsmarsjer den mest krigerske.


av-all-musikk-er-bryllupsmarsjer-den-mest-krigerske
ukjentavallmusikkerbryllupsmarsjerdenmestkrigerskeav allall musikkmusikk erer bryllupsmarsjerbryllupsmarsjer denden mestmest krigerskeav all musikkall musikk ermusikk er bryllupsmarsjerer bryllupsmarsjer denbryllupsmarsjer den mestden mest krigerskeav all musikk erall musikk er bryllupsmarsjermusikk er bryllupsmarsjer dener bryllupsmarsjer den mestbryllupsmarsjer den mest krigerskeav all musikk er bryllupsmarsjerall musikk er bryllupsmarsjer denmusikk er bryllupsmarsjer den mester bryllupsmarsjer den mest krigerske

Det var musikk og sang av den sorten som er mest morsom for den som utøver den! -Musikk
det-var-musikk-og-sang-av-den-sorten-som-er-mest-morsom-for-den-som-utøver-den
Den som elsker mest, er alltid den mest underlegne og må lide mest. -Thomas Mann
den-som-elsker-mest-er-alltid-den-mest-underlegne-og-må-lide-mest
Det kan sies mye om ny musikk. Det lar seg sikkert hevde at den er ny, men om den også er musikk, kan være mer tvilsomt. -Charles B. Middelthon
det-kan-sies-mye-om-ny-musikk-det-lar-seg-sikkert-hevde-at-den-er-ny-men-om-den-også-er-musikk-kan-være-mer-tvilsomt
Den som ikke reagerer på musikk, den som er uten musikk i sin sjel, det mennesket er ikke til å stole på. -Henry Miller
den-som-ikke-reagerer-på-musikk-den-som-er-uten-musikk-i-sjel-det-mennesket-er-ikke-til-å-stole-på
Dogmet om sjelens udødelighet er på samme tid den mest trøstefulle og den mest nedtrykkende idé menneskeånden har unnfanget. -Voltaire
dogmet-om-sjelens-udødelighet-er-på-samme-tid-den-mest-trøstefulle-og-den-mest-nedtrykkende-idé-menneskeånden-har-unnfanget
Retten til å få være alene er den mest omfattende av rettigheter, og den rett som er mest verdsatt av det siviliserte mennesket. -Louis Brandeis
retten-til-å-få-være-alene-er-den-mest-omfattende-av-rettigheter-og-den-rett-som-er-mest-verdsatt-av-det-siviliserte-mennesket