Ateisme betegner en djerv ånd, men bare til en viss grad.


ateisme-betegner-djerv-ånd-men-bare-til-viss-grad
blaise pascalateismebetegnerdjervåndmenbaretilvissgradateisme betegnerbetegner enen djervdjerv åndmen barebare tiltil enen vissviss gradateisme betegner enbetegner en djerven djerv åndmen bare tilbare til entil en vissen viss gradateisme betegner en djervbetegner en djerv åndmen bare til enbare til en visstil en viss gradateisme betegner en djerv åndmen bare til en vissbare til en viss grad

De to kjønnene er jo til en viss grad en gåte for hverandre.Det er et merkelig faktum at frihet og likhet, demokratiets to grunnleggende ideer, til en viss grad er motstridende.Alder beskytter ikke mot kjærlighet, men kjærlighet beskytter til en viss grad mot alder.Bare en auksjonarius kan upartisk og i like stor grad beundre alle kunsretninger.Hvad er Glæde, eller det at være glad? Det er, i Sandhed at være sig selv nærværende; men det at være sig selv i Sandhed nærværende, det er dette Nyttårsaften vil tradisjonen og en viss følelse for det anstendige at man sitter oppe til klokken tolv.