At singellivet ikke nødvendigvis er bånn i bøtta, betyr ikke at det er en champagnesprudlende fest.


at-singellivet-ikke-nødvendigvis-er-bånn-i-bøtta-betyr-ikke-at-det-er-champagnesprudlende-fest
Øyvor dalan vikatsingellivetikkenødvendigviserbånnbøttabetyratdetchampagnesprudlendefestat singellivetsingellivet ikkeikke nødvendigvisnødvendigvis erer bånnbånn ii bøttabetyr ikkeikke atat detdet erer enen champagnesprudlendechampagnesprudlende festat singellivet ikkesingellivet ikke nødvendigvisikke nødvendigvis ernødvendigvis er bånner bånn ibånn i bøttabetyr ikke atikke at detat det erdet er ener en champagnesprudlendeen champagnesprudlende festat singellivet ikke nødvendigvissingellivet ikke nødvendigvis erikke nødvendigvis er bånnnødvendigvis er bånn ier bånn i bøttabetyr ikke at detikke at det erat det er endet er en champagnesprudlendeer en champagnesprudlende festat singellivet ikke nødvendigvis ersingellivet ikke nødvendigvis er bånnikke nødvendigvis er bånn inødvendigvis er bånn i bøttabetyr ikke at det erikke at det er enat det er en champagnesprudlendedet er en champagnesprudlende fest

Igjen er det virkelig ille, snøret er fast i bånn. Verden er svart og stille. Jeg skjønner ikke hvorfor det må ende sånn. -Kjærlighet - begynnelse og slutt
igjen-er-det-virkelig-ille-snøret-er-fast-i-bånn-verden-er-svart-og-stille-jeg-skjønner-ikke-hvorfor-det-må-ende-sånn
Å gi opp betyr ikke alltid at du er svak. Noen ganger betyr det at du er sterk nok til å gi slipp. -Ukjent
Å-gi-opp-betyr-ikke-alltid-at-du-er-svak-noen-ganger-betyr-det-at-du-er-sterk-nok-til-å-gi-slipp
Dersom frihet betyr noe som helst, betyr det retten til å fortelle folk det de ikke vil høre. -Ytringsfrihet
dersom-frihet-betyr-noe-som-helst-betyr-det-retten-til-å-fortelle-folk-det-ikke-vil-høre
Å mislykkes betyr ikke at jeg ikke har oppnådd noenting - det betyr at jeg har lært noe. -Ukjent
Å-mislykkes-betyr-ikke-at-jeg-ikke-har-oppnådd-noenting-det-betyr-at-jeg-har-lært-noe
Å mislykkes betyr ikke at jeg har oppført meg dumt - det betyr at jeg våget å prøve. -Ukjent
Å-mislykkes-betyr-ikke-at-jeg-har-oppført-meg-dumt-det-betyr-at-jeg-våget-å-prøve
Likestilling betyr å dele, men å dele betyr ikke at man må gjøre det samme. -Kristin Mile
likestilling-betyr-å-dele-men-å-dele-betyr-ikke-at-man-må-gjøre-det-samme