At du er der, sånn som du er der, når du er der


at-du-er-der-sånn-som-du-er-der-når-du-er-der
være sammenatduerdersånnsomnårderat dudu erer dersånn somsom dudu erer dernår dudu erer derat du erdu er dersånn som dusom du erdu er dernår du erdu er derat du er dersånn som du ersom du er dernår du er dersånn som du er der

Der skal ikke stor skarpsindighet til for å innse, at når to mennesker drøfter en ting sammen, må der komme mer ut derav enn om hver tenkte alene for seg. -Alexander Kielland
der-skal-ikke-stor-skarpsindighet-til-for-å-innse-at-når-to-mennesker-drøfter-ting-sammen-må-der-komme-mer-ut-derav-enn-om-hver-tenkte-alene-for
Der det er penger, der er djevelen til stede. Men der det ikke er penger, der er han tifold til stede. -Penger og økonomi
der-det-er-penger-der-er-djevelen-til-stede-men-der-det-ikke-er-penger-der-er-han-tifold-til-stede
Poesien er døra inn til dei lukka romma. Der inne ventar gleda, sorga, lyset, mørket. Der inne ligg all uroa, der finst alle dei varme kjenslene, all den sugande smerta. -Poesi
poesien-er-døra-inn-til-dei-lukka-romma-der-inne-ventar-gleda-sorga-lyset-mørket-der-inne-ligg-all-uroa-der-finst-alle-dei-varme-kjenslene-all-den
En sann venn taler vel om oss, og forsvarer oss når vi ikke er der. -Blaise Pascal
en-sann-venn-taler-vel-om-oss-og-forsvarer-oss-når-vi-ikke-er-der
Der hvor det er barn, der er den gylne tid. -Barn
der-hvor-det-er-barn-der-er-den-gylne-tid
En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært. -Ledelse
en-leders-oppgave-er-å-ta-folk-fra-der-er-til-der-aldri-har-vært