Arvelighet er noe man tror på når man har fått et intelligent barn.


arvelighet-er-noe-man-tror-på-når-man-har-fått-et-intelligent-barn
ukjentarveligheternoemantrornårharfåttetintelligentbarnarvelighet erer noenoe manman trorpå nårnår manman harhar fåttfått etet intelligentintelligent barnarvelighet er noeer noe mannoe man trorman tror påtror på nårpå når mannår man harman har fåtthar fått etfått et intelligentet intelligent barnarvelighet er noe maner noe man trornoe man tror påman tror på nårtror på når manpå når man harnår man har fåttman har fått ethar fått et intelligentfått et intelligent barnarvelighet er noe man trorer noe man tror pånoe man tror på nårman tror på når mantror på når man harpå når man har fåttnår man har fått etman har fått et intelligenthar fått et intelligent barn

Barn er ikke noe man elsker fordi de er barn, men fordi man blir venner med dem når man oppdrar dem. -Barn
barn-er-ikke-noe-man-elsker-fordi-er-barn-men-fordi-man-blir-venner-med-dem-når-man-oppdrar-dem
Jeg mener det er negativt å ønske at man var en annen, når man først har fått seg selv utlevert ... -Være seg selv
jeg-mener-det-er-negativt-å-ønske-at-man-var-annen-når-man-først-har-fått-seg-selv-utlevert
Man er klok så lenge man søker visdommen. I det øyeblikk man tror man har funnet den, blir man en tåpe. -Ukjent
man-er-klok-så-lenge-man-søker-visdommen-i-det-øyeblikk-man-tror-man-har-funnet-den-blir-man-tåpe
Man tror alltid at man må bli gammel for å bli klok, men i virkeligheten har man, når alderdommens år kommer, nok med å holde seg like klok som man var. -Johann Wolfgang von Goethe
man-tror-alltid-at-man-må-bli-gammel-for-å-bli-klok-men-i-virkeligheten-har-man-når-alderdommens-år-kommer-nok-med-å-holde-seg-like-klok-som-man
Det finnes mange som tror man bare kan lyve når man snakker - ikke når man tier. -Karl Kristian Steincke
det-finnes-mange-som-tror-man-bare-kan-lyve-når-man-snakker-ikke-når-man-tier
Når man har mer enn halve livet bak seg, kan man ofte tenke at man har fylt tida si med streben og ambisjoner uten noen reell verdi, mens man har latt være å gjøre det man virkelig har lyst til. -Livets mening
når-man-har-mer-enn-halve-livet-bak-seg-kan-man-ofte-tenke-at-man-har-fylt-tida-med-streben-og-ambisjoner-uten-noen-reell-verdi-mens-man-har-latt