Angst er en hyperutviklet fantasi om hva som kan hende.


angst-er-hyperutviklet-fantasi-om-hva-som-kan-hende
kjell nupenangsterhyperutvikletfantasiomhvasomkanhendeangst erer enen hyperutviklethyperutviklet fantasifantasi omom hvahva somsom kankan hendeangst er ener en hyperutvikleten hyperutviklet fantasihyperutviklet fantasi omfantasi om hvaom hva somhva som kansom kan hendeangst er en hyperutvikleter en hyperutviklet fantasien hyperutviklet fantasi omhyperutviklet fantasi om hvafantasi om hva somom hva som kanhva som kan hendeangst er en hyperutviklet fantasier en hyperutviklet fantasi omen hyperutviklet fantasi om hvahyperutviklet fantasi om hva somfantasi om hva som kanom hva som kan hende

Det er utrolig hva enkelte kan finne på når de mangler fantasi. -Karsten Isachsen
det-er-utrolig-hva-enkelte-kan-finne-på-når-mangler-fantasi
Opplevelsen av atskilthet skaper angst, ja den er kilden til all angst. -Erich Fromm
opplevelsen-av-atskilthet-skaper-angst-ja-den-er-kilden-til-all-angst
Angst er prisen vi betaler for vår bevegelighet. Planter og sten føler ingen angst. -Hans Kudszus
angst-er-prisen-vi-betaler-for-vår-bevegelighet-planter-og-sten-føler-ingen-angst
Kan hende blir det utdelt nye kort hver vår til dem som tør å prøve lykken enda et år -Anne Grete Preus
kan-hende-blir-det-utdelt-nye-kort-hver-vår-til-dem-som-tør-å-prøve-lykken-enda-et-år