Alvorlig talt, Gud, me ber: Kom og rydd opp i det her.


alvorlig-talt-gud-me-ber-kom-og-rydd-opp-i-det-her
gudalvorligtaltgudmeberkomogryddoppdetheralvorlig taltme berkom ogog ryddrydd oppopp ii detdet herkom og ryddog rydd opprydd opp iopp i deti det herkom og rydd oppog rydd opp irydd opp i detopp i det herkom og rydd opp iog rydd opp i detrydd opp i det her

Du kom, og solen kom etter. Og det grønne ble gyllent; de visne blomstene lyste opp med latter, og den deilige engen skaket av kjærlighet. -Algernon Swinburne
du-kom-og-solen-kom-etter-og-det-grønne-ble-gyllent-visne-blomstene-lyste-opp-med-latter-og-den-deilige-engen-skaket-av-kjærlighet
Hun kunne være uti årene, høflig talt opp til tredve. -Knut Hamsun
hun-kunne-være-uti-årene-høflig-talt-opp-til-tredve
Det mennesket vanligvis ber til Gud om, er at to pluss to ikke må bli fire. -Bønn
det-mennesket-vanligvis-ber-til-gud-om-er-at-to-pluss-to-ikke-må-bli-fire
Vi ber ofte om sølv, men Gud gir oss gull. -Martin Luther
vi-ber-ofte-om-sølv-men-gud-gir-oss-gull
Kjære Gud, jeg ber om tålmodighet. Og jeg vil ha det akkurat nå! -Tålmodighet
kjære-gud-jeg-ber-om-tålmodighet-og-jeg-vil-det-akkurat-nå
Tro ikke at selvmordet ber om glemsel: Det ber om evig erindring. -Selvmord
tro-ikke-at-selvmordet-ber-om-glemsel-det-ber-om-evig-erindring