Alvor i kirken, det får så være. Men når vielsen er over, skal det være en virvlende drøm omkring bruden. Et bryllup skal være kongelig og fantastisk.


alvor-i-kirken-det-får-så-være-men-når-vielsen-er-over-skal-det-være-virvlende-drøm-omkring-bruden-et-bryllup-skal-være-kongelig-og
victor hugoalvorkirkendetfårværemennårvielseneroverskalværevirvlendedrømomkringbrudenetbryllupkongeligogfantastiski kirkendet fårfår såså væremen nårnår vielsenvielsen erer overskal detdet værevære enen virvlendevirvlende drømdrøm omkringomkring brudenet bryllupbryllup skalskal værevære kongeligkongelig ogog fantastiskalvor i kirkendet får såfår så væremen når vielsennår vielsen ervielsen er overskal det væredet være envære en virvlendeen virvlende drømvirvlende drøm omkringdrøm omkring brudenet bryllup skalbryllup skal væreskal være kongeligvære kongelig ogkongelig og fantastisk

Det er vanskelig å være morsom når man skal være skikkelig. -Mae West
det-er-vanskelig-å-være-morsom-når-man-skal-være-skikkelig
Jeg vil at livet mitt skal være fantastisk på absolutt alle måter. Er det for mye forlangt? -Janne Rønningen
jeg-vil-at-livet-mitt-skal-være-fantastisk-på-absolutt-alle-måter-er-det-for-mye-forlangt
Musikalske mennesker er så absurd urimelige. De ønsker alltid at man skal være totalt stum når man selv lengter etter å være stokk døv. -Oscar Wilde
musikalske-mennesker-er-så-absurd-urimelige-de-ønsker-alltid-at-man-skal-være-totalt-stum-når-man-selv-lengter-etter-å-være-stokk-døv
Det er Guds vilje at vi ikke alene skal være lykkelige, men at vi skal gjøre oss selv lykkelige. - Det er den samme moral. -Lykke
det-er-guds-vilje-at-vi-ikke-alene-skal-være-lykkelige-men-at-vi-skal-gjøre-oss-selv-lykkelige-det-er-den-samme-moral