Alt nytt begynner med kaos.


alt-nytt-begynner-med-kaos
mosse jørgensenaltnyttbegynnermedkaosalt nyttnytt begynnerbegynner medmed kaosalt nytt begynnernytt begynner medbegynner med kaosalt nytt begynner mednytt begynner med kaosalt nytt begynner med kaos

Kaos er å avvise alt du har lært, kaos er å være deg selv.Madame Lonoix var i den alderen da man begynner å beundre vakre menn på nytt. Når man er femten år, beundrer man dem av instinkt, når man er førti, av overbevisning.Begynner du først å nynne på takken, så er du alt halvveis opp over bakken!De fleste foreldre begynner med å gi etter og ender med å gi opp.Livet er å tapetsere på nytt og på nytt.Man skal passe seg for ingeniører - de begynner med symaskiner og slutter med atombomber.