Alt interessant foregår i mørket. Vi vet ingenting om menneskets egentlige historie.


alt-interessant-foregår-i-mørket-vi-vet-ingenting-om-menneskets-egentlige-historie
lys og mørkealtinteressantforegårmørketvivetingentingommennesketsegentligehistoriealt interessantinteressant foregårforegår ii mørketvi vetvet ingentingingenting omom mennesketsmenneskets egentligeegentlige historiealt interessant foregårinteressant foregår iforegår i mørketvi vet ingentingvet ingenting omingenting om mennesketsom menneskets egentligemenneskets egentlige historiealt interessant foregår iinteressant foregår i mørketvi vet ingenting omvet ingenting om mennesketsingenting om menneskets egentligeom menneskets egentlige historiealt interessant foregår i mørketvi vet ingenting om mennesketsvet ingenting om menneskets egentligeingenting om menneskets egentlige historie

Jo nærmere du kommer drømmen, desto mer blir din egen historie den egentlige grunnen til å leve. -Livets mening
jo-nærmere-du-kommer-drømmen-desto-mer-blir-din-egen-historie-den-egentlige-grunnen-til-å-leve
Teori er når man vet alt, og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, og ingen vet hvorfor. Her blir teori og praksis forent, ingenting stemmer og ingen vet hvorfor. -Ukjent
teori-er-når-man-vet-alt-og-ingenting-stemmer-praksis-er-når-alt-stemmer-og-ingen-vet-hvorfor-her-blir-teori-og-praksis-forent-ingenting-stemmer
Menneskets historie er Guds skjebne. -Historie
menneskets-historie-er-guds-skjebne
Han vet ingenting, men tror han vet alt - det peker tydelig i retning av en politisk karriere. -George Bernard Shaw
han-vet-ingenting-men-tror-han-vet-alt-det-peker-tydelig-i-retning-av-politisk-karriere
Ingen vet hvor godt jeg har det. Jeg har sett alt, gjort alt og husker ingenting. -Nina Zoë
ingen-vet-hvor-godt-jeg-har-det-jeg-har-sett-alt-gjort-alt-og-husker-ingenting
For enda en gang, hva er vel et menneske i naturen? Ingenting i forhold til det uendelige, alt i forhold til ingenting, noe imellom alt og ingenting. -Blaise Pascal
for-enda-gang-hva-er-vel-et-menneske-i-naturen-ingenting-i-forhold-til-det-uendelige-alt-i-forhold-til-ingenting-noe-imellom-alt-og-ingenting