Alt har den som kan håpe, intet har den som har mistet håpet.


alt-har-den-som-kan-håpe-intet-har-den-som-har-mistet-håpet
håpalthardensomkanhåpeintetmistethåpetalt harhar denden somsom kankan håpeintet harhar denden somsom harhar mistetmistet håpetalt har denhar den somden som kansom kan håpeintet har denhar den somden som harsom har mistethar mistet håpetalt har den somhar den som kanden som kan håpeintet har den somhar den som harden som har mistetsom har mistet håpetalt har den som kanhar den som kan håpeintet har den som harhar den som har mistetden som har mistet håpet

Karakter er hva du har igjen når du har mistet alt du kan miste. -Karakter
karakter-er-hva-du-har-igjen-når-du-har-mistet-alt-du-kan-miste
Alderdommen er ikke bedre, men snarere dårligere egnet til å være lærer enn ungdommen, for den har ikke vunnet så meget som den har mistet. -Henry David Thoreau
alderdommen-er-ikke-bedre-men-snarere-dårligere-egnet-til-å-være-lærer-enn-ungdommen-for-den-har-ikke-vunnet-så-meget-som-den-har-mistet
Den som intet hjerte har, kan alltid tåle. -Hjerte
den-som-intet-hjerte-har-kan-alltid-tåle
Håp er det eneste gode som er felles for alle mennesker. De som ikke har noe annet, kan fortsatt håpe. -Thales fra Milet
håp-er-det-eneste-gode-som-er-felles-for-alle-mennesker-de-som-ikke-har-noe-annet-kan-fortsatt-håpe