Alt dette snakket om streng partidisiplin er noe tøv. En politiker kan godt ha selvstendige meninger, bare han ikke prøver å gjennomføre dem.


alt-dette-snakket-om-streng-partidisiplin-er-noe-tøv-en-politiker-kan-godt-selvstendige-meninger-bare-han-ikke-prøver-å-gjennomføre-dem
karl kristian steinckealtdettesnakketomstrengpartidisiplinernoetøvpolitikerkangodtselvstendigemeningerbarehanikkeprøvergjennomføredemalt dettedette snakketsnakket omom strengstreng partidisiplinpartidisiplin erer noenoe tøven politikerpolitiker kankan godtgodt haha selvstendigeselvstendige meningerbare hanhan ikkeikke prøverprøver åå gjennomføregjennomføre demalt dette snakketdette snakket omsnakket om strengom streng partidisiplinstreng partidisiplin erpartidisiplin er noeer noe tøven politiker kanpolitiker kan godtkan godt hagodt ha selvstendigeha selvstendige meningerbare han ikkehan ikke prøverikke prøver åprøver å gjennomføreå gjennomføre demalt dette snakket omdette snakket om strengsnakket om streng partidisiplinom streng partidisiplin erstreng partidisiplin er noepartidisiplin er noe tøven politiker kan godtpolitiker kan godt hakan godt ha selvstendigegodt ha selvstendige meningerbare han ikke prøverhan ikke prøver åikke prøver å gjennomføreprøver å gjennomføre demalt dette snakket om strengdette snakket om streng partidisiplinsnakket om streng partidisiplin erom streng partidisiplin er noestreng partidisiplin er noe tøven politiker kan godt hapolitiker kan godt ha selvstendigekan godt ha selvstendige meningerbare han ikke prøver åhan ikke prøver å gjennomføreikke prøver å gjennomføre dem

En kan gjøre alt med barn. En må elske dem, skal en vinne dem - og vinne dem for å kunne gjøre dem noe godt. -Oppdragelse
en-kan-gjøre-alt-med-barn-en-må-elske-dem-skal-vinne-dem-og-vinne-dem-for-å-kunne-gjøre-dem-noe-godt
Når en mann sier at han godtar noe i prinsippet, betyr det at han ikke har den ringeste interesse av å gjennomføre det i praksis. -Menn
når-mann-sier-at-han-godtar-noe-i-prinsippet-betyr-det-at-han-ikke-har-den-ringeste-interesse-av-å-gjennomføre-det-i-praksis
Hva er alt dette snakket om likhet? Kvinnen har alltid vært mannen overlegen. -Likestilling
hva-er-alt-dette-snakket-om-likhet-kvinnen-har-alltid-vært-mannen-overlegen
Jeg har egne meninger - sterke meninger - men jeg tror ikke alltid på dem. -Mening
jeg-har-egne-meninger-sterke-meninger-men-jeg-tror-ikke-alltid-på-dem
Hva er flertall? Flertallet er noe tøv. Forstanden har alltid vært bare hos de få. -Friedrich von Schiller
hva-er-flertall-flertallet-er-noe-tøv-forstanden-har-alltid-vært-bare-hos-få
Du kan ta folk for en masse; du kan ta dem for bedrag, for lureri, for alt mulig rart, men at jeg er homo, det kan du faktisk ikke ta meg for. Finn på noe bedre! -Finn Schjøll
du-kan-ta-folk-for-masse-du-kan-ta-dem-for-bedrag-for-lureri-for-alt-mulig-rart-men-at-jeg-er-homo-det-kan-du-faktisk-ikke-ta-meg-for-finn-på-noe