Alt blir likegyldig når dagen er slutt, og alt blir enda mer likegyldig ved alle dagers ende.


alt-blir-likegyldig-når-dagen-er-slutt-og-alt-blir-enda-mer-likegyldig-ved-alle-dagers-ende
voltairealtblirlikegyldignårdagenersluttogaltendamervedalledagersendealt blirblir likegyldiglikegyldig nårnår dagendagen erer sluttog altalt blirblir endaenda mermer likegyldiglikegyldig vedved allealle dagersdagers endealt blir likegyldigblir likegyldig nårlikegyldig når dagennår dagen erdagen er sluttog alt bliralt blir endablir enda merenda mer likegyldigmer likegyldig vedlikegyldig ved alleved alle dagersalle dagers endealt blir likegyldig nårblir likegyldig når dagenlikegyldig når dagen ernår dagen er sluttog alt blir endaalt blir enda merblir enda mer likegyldigenda mer likegyldig vedmer likegyldig ved allelikegyldig ved alle dagersved alle dagers endealt blir likegyldig når dagenblir likegyldig når dagen erlikegyldig når dagen er sluttog alt blir enda meralt blir enda mer likegyldigblir enda mer likegyldig vedenda mer likegyldig ved allemer likegyldig ved alle dagerslikegyldig ved alle dagers ende

Den som er likegyldig mot foreldrene sine, er likegyldig mot Gud. -Hadith
den-som-er-likegyldig-mot-foreldrene-sine-er-likegyldig-mot-gud
Enhver blir født som en Faust, med lengsel i seg etter å omspenne alt, utforske alt, uttrykke alt. -Fødsel
enhver-blir-født-som-faust-med-lengsel-i-seg-etter-å-omspenne-alt-utforske-alt-uttrykke-alt
Når alt kommer til alt, hva er egentlig en glorie? Bare enda en ting å holde ren. -Prektighet
når-alt-kommer-til-alt-hva-er-egentlig-glorie-bare-enda-ting-å-holde-ren
Ved å arbeide hardt og målrettet i åtte timer om dagen, kan du til slutt ende opp som sjef og må arbeide tolv timer daglig. -Robert Frost
ved-å-arbeide-hardt-og-målrettet-i-åtte-timer-om-dagen-kan-du-til-slutt-ende-opp-som-sjef-og-må-arbeide-tolv-timer-daglig
Jeg er som sagt likegyldig med alle slags vær, sånn som solvarme husdyr antakelig er. -Regn
jeg-er-som-sagt-likegyldig-med-alle-slags-vær-sånn-som-solvarme-husdyr-antakelig-er
Du blir ikke mer elsket om du klarer alt. -Perfeksjonisme
du-blir-ikke-mer-elsket-om-du-klarer-alt