Allerede i barneskolen får gutter og jenter ulike spørsmål. Foreldrene spør sønnene hvordan de skal endre verden, og døtrene hvem de skal gifte seg med.


allerede-i-barneskolen-får-gutter-og-jenter-ulike-spørsmål-foreldrene-spør-sønnene-hvordan-skal-endre-verden-og-døtrene-hvem-skal-gifte-seg
sheryl sandbergalleredebarneskolenfårgutterogjenterulikespørsmålforeldrenespørsønnenehvordanskalendreverdendøtrenehvemgiftesegmedallerede ii barneskolenbarneskolen fårfår guttergutter ogog jenterjenter ulikeulike spørsmålforeldrene spørspør sønnenesønnene hvordanhvordan dede skalskal endreendre verdenog døtrenedøtrene hvemhvem dede skalskal giftegifte segseg medallerede i barneskoleni barneskolen fårbarneskolen får gutterfår gutter oggutter og jenterog jenter ulikejenter ulike spørsmålforeldrene spør sønnenespør sønnene hvordansønnene hvordan dehvordan de skalde skal endreskal endre verdenog døtrene hvemdøtrene hvem dehvem de skalde skal gifteskal gifte seggifte seg med

Hvis man aldri får prøvd seg i livets faresoner, hvordan skal en da bli «fit for fight» i jungelen? -Oppdragelse
hvis-man-aldri-får-prøvd-seg-i-livets-faresoner-hvordan-skal-da-bli-fit-for-fight-i-jungelen
Hvis noen spør meg: «Hvordan har du det?», så vet jeg ikke hva jeg skal si. For jeg har det på tusen måter. Hvilken skal jeg velge? -Spørsmål
hvis-noen-spør-meg-hvordan-har-du-det-så-vet-jeg-ikke-hva-jeg-skal-for-jeg-har-det-på-tusen-måter-hvilken-skal-jeg-velge
Filosofene har nøyd seg med å forklare verden på ulike måter. Oppgaven er å forandre den. -Karl Marx
filosofene-har-nøyd-seg-med-å-forklare-verden-på-ulike-måter-oppgaven-er-å-forandre-den
Den som smiler når det går ham ille, har allerede funnet ut hvem han skal skylde på. -Ukjent
den-som-smiler-når-det-går-ham-ille-har-allerede-funnet-ut-hvem-han-skal-skylde-på
Verden har endret seg, og vi må endre oss med den. -Barack Obama
verden-har-endret-seg-og-vi-må-endre-oss-med-den