Alle vil forandre menneskeheten, men ingen vil forandre seg selv.


alle-vil-forandre-menneskeheten-men-ingen-vil-forandre-seg-selv
leo tolstojallevilforandremenneskehetenmeningensegselvalle vilvil forandreforandre menneskehetenmen ingeningen vilvil forandreforandre segseg selvalle vil forandrevil forandre menneskehetenmen ingen vilingen vil forandrevil forandre segforandre seg selvalle vil forandre menneskehetenmen ingen vil forandreingen vil forandre segvil forandre seg selvmen ingen vil forandre segingen vil forandre seg selv

Forandre seg kan ingen, forbedre seg kan alle. -Selvutvikling
forandre-seg-kan-ingen-forbedre-seg-kan-alle
Man kan forandre elver og fjell, men man kan ikke forandre mennesker. -Forandring
man-kan-forandre-elver-og-fjell-men-man-kan-ikke-forandre-mennesker
Hvordan skal vi kunne forandre på noe her i verden - sosialt og politisk - hvis vi ikke tør forandre på noe i vårt eget liv? -Dea Trier Mørch
hvordan-skal-vi-kunne-forandre-på-noe-her-i-verden-sosialt-og-politisk-hvis-vi-ikke-tør-forandre-på-noe-i-vårt-eget-liv
Hvis du ikke forandrer noe, vil ikke noe forandre seg. -Ukjent
hvis-du-ikke-forandrer-noe-vil-ikke-noe-forandre-seg
Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gammel. -Jonathan Swift
alle-vil-leve-lenge-men-ingen-vil-bli-gammel
Kvinnesakskvinnene vil forandre spillereglene i poker slik at fire damer slår fire konger. -Ukjent
kvinnesakskvinnene-vil-forandre-spillereglene-i-poker-slik-at-fire-damer-slår-fire-konger