Alle som tenker før de snakker, lyver.


alle-som-tenker-før-snakker-lyver
løgnallesomtenkerførsnakkerlyveralle somsom tenkertenker førfør dede snakkeralle som tenkersom tenker førtenker før defør de snakkeralle som tenker førsom tenker før detenker før de snakkeralle som tenker før desom tenker før de snakker

Hvem hører du på når alle snakker sant og sier hør og du har hørt det tusen ganger før? -Sannhet
hvem-hører-du-på-når-alle-snakker-sant-og-sier-hør-og-du-har-hørt-det-tusen-ganger-før
Den som lyver hele tiden må før eller seinere snakke sant. -Løgn
den-som-lyver-hele-tiden-må-før-eller-seinere-snakke-sant
Alle tenker på seg - det er bare jeg som tenker på meg. -Egoisme
alle-tenker-på-seg-det-er-bare-jeg-som-tenker-på-meg
Når alle tenker likt, er det ingen som tenker. -Tenke
når-alle-tenker-likt-er-det-ingen-som-tenker
Tre kjennetegn har den som hykler. Han lyver når han snakker, han svikter tillit han blir vist og han holder ikke det han lover. -Hadith
tre-kjennetegn-har-den-som-hykler-han-lyver-når-han-snakker-han-svikter-tillit-han-blir-vist-og-han-holder-ikke-det-han-lover
Det å tenke før man snakker er det samme som å tørke seg før man driter. -Ukjent
det-å-tenke-før-man-snakker-er-det-samme-som-å-tørke-seg-før-man-driter