Alle politiske spørsmål, alle problemer om rett og galt, er når alt kommer til alt, bare et spørsmål om eventuell makt.


alle-politiske-spørsmål-alle-problemer-om-rett-og-galt-er-når-alt-kommer-til-alt-bare-et-spørsmål-om-eventuell-makt
politikkallepolitiskespørsmålalleproblemeromrettoggalternåraltkommertilaltbareetspørsmåleventuellmaktalle politiskepolitiske spørsmålalle problemerproblemer omom rettrett ogog galter nårnår altalt kommerkommer tiltil altbare etet spørsmålspørsmål omom eventuelleventuell maktalle politiske spørsmålalle problemer omproblemer om rettom rett ogrett og galter når altnår alt kommeralt kommer tilkommer til altbare et spørsmålet spørsmål omspørsmål om eventuellom eventuell maktalle problemer om rettproblemer om rett ogom rett og galter når alt kommernår alt kommer tilalt kommer til altbare et spørsmål omet spørsmål om eventuellspørsmål om eventuell maktalle problemer om rett ogproblemer om rett og galter når alt kommer tilnår alt kommer til altbare et spørsmål om eventuellet spørsmål om eventuell makt

Er det noe som er helt sikkert i alle spørsmål, er det at forskerne er uenige om alt. -Thorbjørn Jagland
er-det-noe-som-er-helt-sikkert-i-alle-spørsmål-er-det-at-forskerne-er-uenige-om-alt
Noen ganger lurer jeg på hvem som har rett. Kanskje alle har rett. Alle har nøyaktig like mange fine ord å dekke seg bak. Alle er like sikre på sin sak. Jeg bare nikker til alle kanter. -Rett og galt
noen-ganger-lurer-jeg-på-hvem-som-har-rett-kanskje-alle-har-rett-alle-har-nøyaktig-like-mange-fine-ord-å-dekke-seg-bak-alle-er-like-sikre-på
Når alt kommer til alt, hva er egentlig en glorie? Bare enda en ting å holde ren. -Prektighet
når-alt-kommer-til-alt-hva-er-egentlig-glorie-bare-enda-ting-å-holde-ren
Når alt kommer til alt, peker alle religioner på det samme lyset. Men mellom lyset og oss er det ofte for mange regler. Noen regler er viktige, andre må ikke forblinde oss så vi demper lysets intensitet. -Religion
når-alt-kommer-til-alt-peker-alle-religioner-på-det-samme-lyset-men-mellom-lyset-og-oss-er-det-ofte-for-mange-regler-noen-regler-er-viktige-andre
Helbredelse er et spørsmål om tid, men noen ganger er det også et spørsmål om muligheter. -Sykdom
helbredelse-er-et-spørsmål-om-tid-men-noen-ganger-er-det-også-et-spørsmål-om-muligheter
Når alt kommer til alt, er det bare to slags kvinner, de som sminker seg og de som ikke gjør det. -Oscar Wilde
når-alt-kommer-til-alt-er-det-bare-to-slags-kvinner-som-sminker-seg-og-som-ikke-gjør-det