Alle mødre vil at sønnen deres skal bli president, men ingen vil at han skal være politiker først.


alle-mødre-vil-at-sønnen-deres-skal-bli-president-men-ingen-vil-at-han-skal-være-politiker-først
mor og sønnallemødrevilatsønnenderesskalblipresidentmeningenhanværepolitikerførstalle mødremødre vilvil atat sønnensønnen deresderes skalskal blibli presidentmen ingeningen vilvil atat hanhan skalskal værevære politikerpolitiker førstalle mødre vilmødre vil atvil at sønnenat sønnen deressønnen deres skalderes skal bliskal bli presidentmen ingen vilingen vil atvil at hanat han skalhan skal væreskal være politikervære politiker førstalle mødre vil atmødre vil at sønnenvil at sønnen deresat sønnen deres skalsønnen deres skal blideres skal bli presidentmen ingen vil atingen vil at hanvil at han skalat han skal værehan skal være politikerskal være politiker førstalle mødre vil at sønnenmødre vil at sønnen deresvil at sønnen deres skalat sønnen deres skal blisønnen deres skal bli presidentmen ingen vil at haningen vil at han skalvil at han skal væreat han skal være politikerhan skal være politiker først

Alle mødre uten unntakelse er fra først av mødre til store menn, og det er ikke deres skyld om livet siden skuffer dem. -Boris Pasternak
alle-mødre-uten-unntakelse-er-fra-først-av-mødre-til-store-menn-og-det-er-ikke-deres-skyld-om-livet-siden-skuffer-dem
Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gammel. -Jonathan Swift
alle-vil-leve-lenge-men-ingen-vil-bli-gammel
Den far som vil at sønnen skal ha respekt for ham og hans avgjørelser, må selv ha stor respekt for sin sønn. -John Locke
den-far-som-vil-at-sønnen-skal-respekt-for-ham-og-hans-avgjørelser-må-selv-stor-respekt-for-sønn
Ingen vil bære vellykkethetens pris i dag. Men ingen vil være mislykket. -Stein Mehren
ingen-vil-bære-vellykkethetens-pris-i-dag-men-ingen-vil-være-mislykket
En tale skal ha en god begynnelse og en god avslutning, men først og fremt skal de to være så nær hverandre som mulig. -Tale
en-tale-skal-god-begynnelse-og-god-avslutning-men-først-og-fremt-skal-to-være-så-nær-hverandre-som-mulig