Alle lidenskaper får oss til å begå feiltrinn, men kjærligheten får oss til å gjøre de latterligste.


alle-lidenskaper-får-oss-til-å-begå-feiltrinn-men-kjærligheten-får-oss-til-å-gjøre-latterligste
françois de la rochefoucauldallelidenskaperfårosstilbegåfeiltrinnmenkjærlighetengjørelatterligstealle lidenskaperlidenskaper fårfår ossoss tiltil åå begåbegå feiltrinnmen kjærlighetenkjærligheten fårfår ossoss tiltil åå gjøregjøre dede latterligstealle lidenskaper fårlidenskaper får ossfår oss tiloss til åtil å begåå begå feiltrinnmen kjærligheten fårkjærligheten får ossfår oss tiloss til åtil å gjøreå gjøre degjøre de latterligstealle lidenskaper får osslidenskaper får oss tilfår oss til åoss til å begåtil å begå feiltrinnmen kjærligheten får osskjærligheten får oss tilfår oss til åoss til å gjøretil å gjøre deå gjøre de latterligstealle lidenskaper får oss tillidenskaper får oss til åfår oss til å begåoss til å begå feiltrinnmen kjærligheten får oss tilkjærligheten får oss til åfår oss til å gjøreoss til å gjøre detil å gjøre de latterligste

Det mange av oss mest av alt trenger, er noen som får oss til å gjøre det vi kan. -Kunne
det-mange-av-oss-mest-av-alt-trenger-er-noen-som-får-oss-til-å-gjøre-det-vi-kan
Det er ikke eden som får oss til å tro på mannen, men mannen som får oss til å tro på eden. -Banning
det-er-ikke-eden-som-får-oss-til-å-tro-på-mannen-men-mannen-som-får-oss-til-å-tro-på-eden
Tanken på døden bedrar oss, fordi den får oss til å glemme å leve. -Luc de Clapiers Vauvenargues
tanken-på-døden-bedrar-oss-fordi-den-får-oss-til-å-glemme-å-leve
Alle har vi snappet til oss et liv, ingen får beholde det. -Livet og døden
alle-har-vi-snappet-til-oss-et-liv-ingen-får-beholde-det
Kvinnene behandler oss på samme måte som menneskeheten behandler sine guder. De tilber oss, og plager oss alltid for å få oss til å gjøre noe for dem. -Kvinner og menn
kvinnene-behandler-oss-på-samme-måte-som-menneskeheten-behandler-sine-guder-de-tilber-oss-og-plager-oss-alltid-for-å-få-oss-til-å-gjøre-noe-for
Naturen er alltid skremmende, og selv når den er blitt så tam som i Bois de Boulogne, får den oss byfolk til å føle oss beklemt. -Natur
naturen-er-alltid-skremmende-og-selv-når-den-er-blitt-så-tam-som-i-bois-boulogne-får-den-oss-byfolk-til-å-føle-oss-beklemt