Alle folk juger om skilsmissene sine.


alle-folk-juger-om-skilsmissene-sine
bjørg vikallefolkjugeromskilsmissenesinealle folkfolk jugerjuger omom skilsmisseneskilsmissene sinealle folk jugerfolk juger omjuger om skilsmisseneom skilsmissene sinealle folk juger omfolk juger om skilsmissenejuger om skilsmissene sinealle folk juger om skilsmissenefolk juger om skilsmissene sine

Folk har en tendens til å glemme sine plikter, men huske sine rettigheter. -Plikt
folk-har-tendens-til-å-glemme-sine-plikter-men-huske-sine-rettigheter
Jeg trekker fra og juger. Det er en dikters plikter. -Arild Nyquist
jeg-trekker-fra-og-juger-det-er-dikters-plikter
Alle går rundt med drømmen. Se på folk i fylla. Da tyter det fram - den personen folk har inni seg og som de aldri får løftet fram i det daglige. -Tove Nilsen
alle-går-rundt-med-drømmen-se-på-folk-i-fylla-da-tyter-det-fram-den-personen-folk-har-inni-seg-og-som-aldri-får-løftet-fram-i-det-daglige
Ingen vet bedre enn nordmenn hvordan andre land og folk skal løse sine problemer. -Kjell Arild Pollestad
ingen-vet-bedre-enn-nordmenn-hvordan-andre-land-og-folk-skal-løse-sine-problemer
De første 20 minuttene var bra. Etterpå så det ut som alle spillerne hadde gått på Steinerskolen: Alle hadde sine egne ideer om hva som skulle gjøres. -Per Joar Hansen
de-første-20-minuttene-var-bra-etterpå-så-det-ut-som-alle-spillerne-hadde-gått-på-steinerskolen-alle-hadde-sine-egne-ideer-om-hva-som-skulle
Ekteskapet har sine stormer, sine orkaner, liksom...verdenshavet. Men det har også sine havblikk... -Nils Kjær
ekteskapet-har-sine-stormer-sine-orkaner-liksomverdenshavet-men-det-har-også-sine-havblikk