All skapningens brennende ønske om et svar er svaret.


all-skapningens-brennende-ønske-om-et-svar-er-svaret
livets meningallskapningensbrennendeønskeometsvarersvaretall skapningensskapningens brennendebrennende ønskeønske omom etet svarsvar erer svaretall skapningens brennendeskapningens brennende ønskebrennende ønske omønske om etom et svaret svar ersvar er svaretall skapningens brennende ønskeskapningens brennende ønske ombrennende ønske om etønske om et svarom et svar eret svar er svaretall skapningens brennende ønske omskapningens brennende ønske om etbrennende ønske om et svarønske om et svar erom et svar er svaret

Skulle jeg ønske meg noe, da ville jeg ikke ønske meg rikdom eller makt, men mulighetenes lidenskap. Det øye som overalt, evig ungt, evig brennende, ser muligheten. -Mulighet
skulle-jeg-ønske-meg-noe-da-ville-jeg-ikke-ønske-meg-rikdom-eller-makt-men-mulighetenes-lidenskap-det-øye-som-overalt-evig-ungt-evig-brennende
Råd er noe vi ber om når vi allerede vet svaret, men skulle ønske vi ikke gjorde det. -Råd
råd-er-noe-vi-ber-om-når-vi-allerede-vet-svaret-men-skulle-ønske-vi-ikke-gjorde-det
Jeg skulle ønske jeg hadde et svar på det, for jeg er lei av å svare på det spørsmålet. -Svar
jeg-skulle-ønske-jeg-hadde-et-svar-på-det-for-jeg-er-lei-av-å-svare-på-det-spørsmålet
Musikk og litteratur er spørsmål, aldri svar. Hvis man tror man har funnet et svar, er det ikke lenger noe å finne. -Musikk
musikk-og-litteratur-er-spørsmål-aldri-svar-hvis-man-tror-man-har-funnet-et-svar-er-det-ikke-lenger-noe-å-finne
Skapningens dypsindigste gåte er menneskenaturen. -Menneskenaturen
skapningens-dypsindigste-gåte-er-menneskenaturen