All musikk er folkemusikk. Jeg har aldri hørt en hest synge!


all-musikk-er-folkemusikk-jeg-har-aldri-hørt-hest-synge
musikkallmusikkerfolkemusikkjegharaldrihørthestsyngeall musikkmusikk erer folkemusikkjeg harhar aldrialdri hørthørt enen hesthest syngeall musikk ermusikk er folkemusikkjeg har aldrihar aldri hørtaldri hørt enhørt en hesten hest syngeall musikk er folkemusikkjeg har aldri hørthar aldri hørt enaldri hørt en hesthørt en hest syngejeg har aldri hørt enhar aldri hørt en hestaldri hørt en hest synge

Jeg har aldri før hørt hardingfele-musikk jeg har vært så fornøyd med. -Musikk
jeg-har-aldri-før-hørt-hardingfele-musikk-jeg-har-vært-så-fornøyd-med
Jeg vil forske meg frem til det ujålete og usminkede. Hvorfor skal vi synge så pent? Musikk er blitt så kjedelig. -Sang
jeg-vil-forske-meg-frem-til-det-ujålete-og-usminkede-hvorfor-skal-vi-synge-så-pent-musikk-er-blitt-så-kjedelig
Etter å ha spilt Chopin føler jeg det som jeg har grått over synder jeg aldri har begått, og sørget over tragedier som ikke er mine egne. Musikk virker alltid slik på meg. -Oscar Wilde
etter-å-spilt-chopin-føler-jeg-det-som-jeg-har-grått-over-synder-jeg-aldri-har-begått-og-sørget-over-tragedier-som-ikke-er-mine-egne-musikk
Kvinner vil enkelte ganger bekjenne sine synder, men jeg har aldri hørt om en kvinne som vil innrømme sine feil. -Kvinner
kvinner-vil-enkelte-ganger-bekjenne-sine-synder-men-jeg-har-aldri-hørt-om-kvinne-som-vil-innrømme-sine-feil
Jeg har stor respekt for dine nerver. De er gode, gamle venner av meg. Jeg har hørt om dem i mer enn tjue år. -Nerver
jeg-har-stor-respekt-for-dine-nerver-de-er-gode-gamle-venner-av-meg-jeg-har-hørt-om-dem-i-mer-enn-tjue-år