All makt skal samles i denne sal.


all-makt-skal-samles-i-denne-sal
johan sverdrupallmaktskalsamlesdennesalall maktmakt skalskal samlessamles ii dennedenne salall makt skalmakt skal samlesskal samles isamles i dennei denne salall makt skal samlesmakt skal samles iskal samles i dennesamles i denne salall makt skal samles imakt skal samles i denneskal samles i denne sal

Og det sier jeg deg: Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. -Kirke
og-det-sier-jeg-deg-du-er-peter-på-denne-klippe-vil-jeg-bygge-min-kirke-og-dødsrikets-porter-skal-ikke-få-makt-over-den
Liberalismen er det verste av alt. Denne godfjottete toleransen som sier at alt skal tåles, alt skal behandles «objektivt». -Liberalisme
liberalismen-er-det-verste-av-alt-denne-godfjottete-toleransen-som-sier-at-alt-skal-tåles-alt-skal-behandles-objektivt
Jeg ønsker ikke at kvinner skal ha makt over menn, men over seg selv. -Mary Wollstonecraft
jeg-ønsker-ikke-at-kvinner-skal-makt-over-menn-men-over-seg-selv
Jeg vet ikke hvor jeg skal denne gangen, men jeg vet jeg skal reise langt ... -Reise
jeg-vet-ikke-hvor-jeg-skal-denne-gangen-men-jeg-vet-jeg-skal-reise-langt
Likestilling kommer kanskje til å bli en rettighet, men ingen menneskelig makt skal kunne gjøre den til et faktum. -Likestilling
likestilling-kommer-kanskje-til-å-bli-rettighet-men-ingen-menneskelig-makt-skal-kunne-gjøre-den-til-et-faktum