All litteratur er en fotnote til Faust.


all-litteratur-er-fotnote-til-faust
litteraturalllitteraturerfotnotetilfaustall litteraturlitteratur erer enen fotnotefotnote tiltil faustall litteratur erlitteratur er ener en fotnoteen fotnote tilfotnote til faustall litteratur er enlitteratur er en fotnoteer en fotnote tilen fotnote til faustall litteratur er en fotnotelitteratur er en fotnote tiler en fotnote til faust

Enhver blir født som en Faust, med lengsel i seg etter å omspenne alt, utforske alt, uttrykke alt. -Fødsel
enhver-blir-født-som-faust-med-lengsel-i-seg-etter-å-omspenne-alt-utforske-alt-uttrykke-alt
Jeg lever, jeg lar meg leve, for at Borges skal bli i stand til å utpønske sin litteratur, og i denne litteraturen ser jeg min berettigelse. -Litteratur
jeg-lever-jeg-lar-meg-leve-for-at-borges-skal-bli-i-stand-til-å-utpønske-litteratur-og-i-denne-litteraturen-jeg-min-berettigelse
Nobelprisen i litteratur er blitt en internasjonal jakt på kameleoner. -Nobelprisen
nobelprisen-i-litteratur-er-blitt-internasjonal-jakt-på-kameleoner
Forskjellen på journalistikk og litteratur er at journalistikken er uleselig, og litteraturen blir ikke lest. -Oscar Wilde
forskjellen-på-journalistikk-og-litteratur-er-at-journalistikken-er-uleselig-og-litteraturen-blir-ikke-lest
Å skrive er å glemme. Litteratur er den mest behagelige måten å ignorere livet på. -Fernando Pessoa
Å-skrive-er-å-glemme-litteratur-er-den-mest-behagelige-måten-å-ignorere-livet-på
All moderne amerikansk litteratur kommer fra en bok av Mark Twain som heter Huckleberry Finn. -Ernest Hemingway
all-moderne-amerikansk-litteratur-kommer-fra-bok-av-mark-twain-som-heter-huckleberry-finn