All løgn er dypest sett en nødløgn. Men graden av nød varierer.


all-løgn-er-dypest-sett-nødløgn-men-graden-av-nød-varierer
løgnallløgnerdypestsettnødløgnmengradenavnødvariererall løgnløgn erer dypestdypest settsett enen nødløgnmen gradengraden avav nødnød variererall løgn erløgn er dypester dypest settdypest sett ensett en nødløgnmen graden avgraden av nødav nød variererall løgn er dypestløgn er dypest setter dypest sett endypest sett en nødløgnmen graden av nødgraden av nød variererall løgn er dypest settløgn er dypest sett ener dypest sett en nødløgnmen graden av nød varierer

All løgn er nødløgn.Nød bryter alle lover. Men derfor trenger vi ikke lage lover som skaper mer nød.Det som på overflaten kan se ut som religionskonflikt, tror jeg ofte dypest sett handler om hvilken evne man har til å tolerere forskjeller.Det finnes tre slags løgn: løgn, forbannet løgn og statistikk.Å hjelpe en venn i nød er lett, men å gi ham av din tid passer ikke alltid like godt.Løgn skal løgn fordrive