All kunst, litteratur og musikk blir produsert med ens hjerteblod. Kunst er hjerteblodet av et menneske.


all-kunst-litteratur-og-musikk-blir-produsert-med-ens-hjerteblod-kunst-er-hjerteblodet-av-et-menneske
edvard munchallkunstlitteraturogmusikkblirprodusertmedenshjerteblodkunsterhjerteblodetavetmenneskeall kunstlitteratur ogog musikkmusikk blirblir produsertprodusert medmed ensens hjerteblodkunst erer hjerteblodethjerteblodet avav etet menneskelitteratur og musikkog musikk blirmusikk blir produsertblir produsert medprodusert med ensmed ens hjerteblodkunst er hjerteblodeter hjerteblodet avhjerteblodet av etav et menneskelitteratur og musikk blirog musikk blir produsertmusikk blir produsert medblir produsert med ensprodusert med ens hjerteblodkunst er hjerteblodet aver hjerteblodet av ethjerteblodet av et menneskelitteratur og musikk blir produsertog musikk blir produsert medmusikk blir produsert med ensblir produsert med ens hjerteblodkunst er hjerteblodet av eter hjerteblodet av et menneske

La meg en gang for alle få slått fast: Å snakke om kunst for kunstens egen skyld, kunst som står over klassene, det er det samme som å kreve en kunst for småborgerlige intelektuelle. -Dag Solstad
la-meg-gang-for-alle-få-slått-fast-Å-snakke-om-kunst-for-kunstens-egen-skyld-kunst-som-står-over-klassene-det-er-det-samme-som-å-kreve-kunst
All kunst er lek. Når en kunstner slutter å leke, kan han ikke skape kunst. -Kunst
all-kunst-er-lek-når-kunstner-slutter-å-leke-kan-han-ikke-skape-kunst
Det er en kunst å bli menneske. -Menneske
det-er-kunst-å-bli-menneske
Du kan ikke forstå kunst, spesielt ikke moderne kunst, hvis du ikke forstår at fantasi har verdi i seg selv. -Milan Kundera
du-kan-ikke-forstå-kunst-spesielt-ikke-moderne-kunst-hvis-du-ikke-forstår-at-fantasi-har-verdi-i-seg-selv
Politikk er ikke bare det muliges kunst. Det bør også være det umuliges kunst. -Politikk
politikk-er-ikke-bare-det-muliges-kunst-det-bør-også-være-det-umuliges-kunst
Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst. -Storm P
kunst-er-det-man-ikke-kan-hvis-man-kunne-var-det-jo-ingen-kunst