All kunst er umoralsk.


all-kunst-er-umoralsk
oscar wildeallkunsterumoralskall kunstkunst erer umoralskall kunst erkunst er umoralskall kunst er umoralsk

En handling er ikke straffbar fordi den er umoralsk, men umoralsk fordi den er straffbar. -Moral
en-handling-er-ikke-straffbar-fordi-den-er-umoralsk-men-umoralsk-fordi-den-er-straffbar
La meg en gang for alle få slått fast: Å snakke om kunst for kunstens egen skyld, kunst som står over klassene, det er det samme som å kreve en kunst for småborgerlige intelektuelle. -Dag Solstad
la-meg-gang-for-alle-få-slått-fast-Å-snakke-om-kunst-for-kunstens-egen-skyld-kunst-som-står-over-klassene-det-er-det-samme-som-å-kreve-kunst
All kunst, litteratur og musikk blir produsert med ens hjerteblod. Kunst er hjerteblodet av et menneske. -Edvard Munch
all-kunst-litteratur-og-musikk-blir-produsert-med-ens-hjerteblod-kunst-er-hjerteblodet-av-et-menneske
All kunst er lek. Når en kunstner slutter å leke, kan han ikke skape kunst. -Kunst
all-kunst-er-lek-når-kunstner-slutter-å-leke-kan-han-ikke-skape-kunst
Det er umoralsk å stjele, men du kan ta ting. -Anton Tsjekhov
det-er-umoralsk-å-stjele-men-du-kan-ta-ting
Ikke gjør noe umoralsk av moralske grunner. -Moral
ikke-gjør-noe-umoralsk-av-moralske-grunner