All kunst er lek. Når en kunstner slutter å leke, kan han ikke skape kunst.


all-kunst-er-lek-når-kunstner-slutter-å-leke-kan-han-ikke-skape-kunst
kunstallkunsterleknårkunstnerslutterlekekanhanikkeskapekunstall kunstkunst erer leknår enen kunstnerkunstner slutterslutter åå lekekan hanhan ikkeikke skapeskape kunstall kunst erkunst er leknår en kunstneren kunstner slutterkunstner slutter åslutter å lekekan han ikkehan ikke skapeikke skape kunstall kunst er leknår en kunstner slutteren kunstner slutter åkunstner slutter å lekekan han ikke skapehan ikke skape kunstnår en kunstner slutter åen kunstner slutter å lekekan han ikke skape kunst

Du kan ikke forstå kunst, spesielt ikke moderne kunst, hvis du ikke forstår at fantasi har verdi i seg selv. -Milan Kundera
du-kan-ikke-forstå-kunst-spesielt-ikke-moderne-kunst-hvis-du-ikke-forstår-at-fantasi-har-verdi-i-seg-selv
La meg en gang for alle få slått fast: Å snakke om kunst for kunstens egen skyld, kunst som står over klassene, det er det samme som å kreve en kunst for småborgerlige intelektuelle. -Dag Solstad
la-meg-gang-for-alle-få-slått-fast-Å-snakke-om-kunst-for-kunstens-egen-skyld-kunst-som-står-over-klassene-det-er-det-samme-som-å-kreve-kunst
Kunst er å skape skjønnhet. -Kunst
kunst-er-å-skape-skjønnhet
Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst. -Storm P
kunst-er-det-man-ikke-kan-hvis-man-kunne-var-det-jo-ingen-kunst
All kunst, litteratur og musikk blir produsert med ens hjerteblod. Kunst er hjerteblodet av et menneske. -Edvard Munch
all-kunst-litteratur-og-musikk-blir-produsert-med-ens-hjerteblod-kunst-er-hjerteblodet-av-et-menneske
Det er verd å huske på at det er noe dypt barnslig i kunst. Den kan kalles en forsinket lek - dypt alvorlig som leken er det. -Kunst
det-er-verd-å-huske-på-at-det-er-noe-dypt-barnslig-i-kunst-den-kan-kalles-forsinket-lek-dypt-alvorlig-som-leken-er-det