All kunst av betydning bærer opprør i seg. Til og med et opprør mot seg selv.


all-kunst-av-betydning-bærer-opprør-i-seg-til-og-med-et-opprør-mot-seg-selv
vibeke løkkebergallkunstavbetydningbæreropprørsegtilogmedetmotsegselvall kunstkunst avav betydningbetydning bærerbærer opprøropprør ii segtil ogog medmed etet opprøropprør motmot segseg selvall kunst avkunst av betydningav betydning bærerbetydning bærer opprørbærer opprør iopprør i segtil og medog med etmed et opprøret opprør motopprør mot segmot seg selvall kunst av betydningkunst av betydning bærerav betydning bærer opprørbetydning bærer opprør ibærer opprør i segtil og med etog med et opprørmed et opprør motet opprør mot segopprør mot seg selvall kunst av betydning bærerkunst av betydning bærer opprørav betydning bærer opprør ibetydning bærer opprør i segtil og med et opprørog med et opprør motmed et opprør mot seget opprør mot seg selv

Kunst er ikke nødvendigvis opprør. -Kunst
kunst-er-ikke-nødvendigvis-opprør
Hat, den mest bekvemme form for opprør. -Rudolf Rolfs
hat-den-mest-bekvemme-form-for-opprør
Blomsten strekker seg mot lyset og ikke mot seg selv. -Margot Sandsmark
blomsten-strekker-seg-mot-lyset-og-ikke-mot-seg-selv
En mann er nesten aldri i stand til å tilpasse seg. Selv om forholdene endrer seg, holder han fast ved sine prinsipper og arbeider utrettelig mot sin egen undergang. -Niccolò Machiavelli
en-mann-er-nesten-aldri-i-stand-til-å-tilpasse-seg-selv-om-forholdene-endrer-seg-holder-han-fast-ved-sine-prinsipper-og-arbeider-utrettelig-mot
Du kan ikke forstå kunst, spesielt ikke moderne kunst, hvis du ikke forstår at fantasi har verdi i seg selv. -Milan Kundera
du-kan-ikke-forstå-kunst-spesielt-ikke-moderne-kunst-hvis-du-ikke-forstår-at-fantasi-har-verdi-i-seg-selv