Alex Ferguson er den beste manageren jeg har hatt på dette nivået. Faktisk er han den eneste manageren jeg har hatt på dette nivået. Men han er den beste manageren jeg har hatt.


alex-ferguson-er-den-beste-manageren-jeg-har-hatt-på-dette-nivået-faktisk-er-han-den-eneste-manageren-jeg-har-hatt-på-dette-nivået-men-han-er
fotballalexfergusonerdenbestemanagerenjegharhattdettenivåetfaktiskhanenestemenhattalex fergusonferguson erer denden bestebeste managerenmanageren jegjeg harhar hatthatt påpå dettedette nivåetfaktisk erer hanhan denden enesteeneste managerenmanageren jegjeg harhar hatthatt påpå dettedette nivåetmen hanhan erer denden bestebeste managerenmanageren jegjeg harhar hattalex ferguson erferguson er dener den besteden beste managerenbeste manageren jegmanageren jeg harjeg har hatthar hatt påhatt på dettepå dette nivåetfaktisk er haner han denhan den enesteden eneste managereneneste manageren jegmanageren jeg harjeg har hatthar hatt påhatt på dettepå dette nivåetmen han erhan er dener den besteden beste managerenbeste manageren jegmanageren jeg harjeg har hatt

Jeg tror Vår Herre må ha hatt det moro når han skapte dette rare landet. -Norge og nordmenn
jeg-tror-vår-herre-må-hatt-det-moro-når-han-skapte-dette-rare-landet
Og dog er en time ved vinen, den beste min sjel har hatt. -Arnulf Øverland
og-dog-er-time-ved-vinen-den-beste-min-sjel-har-hatt
Hele Leeds står hundre prosent bak manageren, men jeg kan ikke snakke for resten av laget. -Brian Greenhoff
hele-leeds-står-hundre-prosent-bak-manageren-men-jeg-kan-ikke-snakke-for-resten-av-laget