Aldri har så mange hatt så få å takke for så mye.


aldri-har-så-mange-hatt-så-få-å-takke-for-så-mye
takknemlighetaldriharmangehatttakkeformyealdri harhar såså mangemange hatthatt såå takketakke forså myealdri har såhar så mangeså mange hattmange hatt såhatt så fåfå å takkeå takke fortakke for såfor så myealdri har så mangehar så mange hattså mange hatt såmange hatt så fåhatt så få åså få å takkefå å takke forå takke for såtakke for så myealdri har så mange hatthar så mange hatt såså mange hatt så fåmange hatt så få åhatt så få å takkeså få å takke forfå å takke for såå takke for så mye

Vi har aldri hatt så mange sønner uten fedre som i vår tid. Men vi har heller aldri før hatt så mange fedre uten sønner. -Ole Paus
vi-har-aldri-hatt-så-mange-sønner-uten-fedre-som-i-vår-tid-men-vi-har-heller-aldri-før-hatt-så-mange-fedre-uten-sønner
Man kan treffe kvinner som aldri har hatt en kjærlighetsaffære, men sjelden noen som har hatt bare én. -Kvinner
man-kan-treffe-kvinner-som-aldri-har-hatt-kjærlighetsaffære-men-sjelden-noen-som-har-hatt-bare-én
Et menneske har aldri for mye tid til seg selv, eller for lite å gjøre. Hadde jeg hatt en liten sønn, ville jeg døpt ham Ingenting-å-gjøre, han skulle ikke gjort noe. -Charles Lamb
et-menneske-har-aldri-for-mye-tid-til-seg-selv-eller-for-lite-å-gjøre-hadde-jeg-hatt-liten-sønn-ville-jeg-døpt-ham-ingenting-å-gjøre-han
Jeg har mange ganger møtt folk som har kjøpt dopapir og hatt lyst til å spørre om de skal hjem og bæsje. -Erlend Loe
jeg-har-mange-ganger-møtt-folk-som-har-kjøpt-dopapir-og-hatt-lyst-til-å-spørre-om-skal-hjem-og-bæsje