Alderen har ikke stort å si - med mindre du er en ost.


alderen-har-ikke-stort-å-med-mindre-du-er-ost
ukjentalderenharikkestortmedmindreduerostalderen harhar ikkeikke stortstort åmedmed mindremindre dudu erer enen ostalderen har ikkehar ikke stortikke stort åstort å simed mindremed mindre dumindre du erdu er ener en ostalderen har ikke storthar ikke stort åikke stort å sistort å simed mindre dumed mindre du ermindre du er endu er en ostalderen har ikke stort åhar ikke stort å siikke stort å simed mindre du ermed mindre du er enmindre du er en ost

Det sies at visdommen kommer med alderen, men jeg har også sett eksempler på at alderen har kommet helt alene. -Johannes Møllehave
det-sies-at-visdommen-kommer-med-alderen-men-jeg-har-også-sett-eksempler-på-at-alderen-har-kommet-helt-alene
Regelen er at enhver morder blir straffet med mindre han har drept i stort selskap og under trompetfanfarer. -Voltaire
regelen-er-at-enhver-morder-blir-straffet-med-mindre-han-har-drept-i-stort-selskap-og-under-trompetfanfarer
Luftfarten har gjort verden mindre og mindre, men ennå kan du ikke unngå å treffe den når du faller ned. -Ukjent
luftfarten-har-gjort-verden-mindre-og-mindre-men-ennå-kan-du-ikke-unngå-å-treffe-den-når-du-faller-ned
En dessert uten ost er som en vakker kvinne med bare ett øye. -Dessert
en-dessert-uten-ost-er-som-vakker-kvinne-med-bare-ett-øye
Vi billedhuggere er stort sett mindre nervøse enn malere fordi vi hamrer ut nevrosene våre. -Henry Moore
vi-billedhuggere-er-stort-sett-mindre-nervøse-enn-malere-fordi-vi-hamrer-ut-nevrosene-våre
Snakk ikke om min gjeld med mindre du har tenkt å betale den. -George Herbert
snakk-ikke-om-min-gjeld-med-mindre-du-har-tenkt-å-betale-den