Alderdommen er fremtid, barndommen blir fortid. Fremtiden blir fortid, fortiden ikke hva den var.


alderdommen-er-fremtid-barndommen-blir-fortid-fremtiden-blir-fortid-fortiden-ikke-hva-den-var
villy sørensenalderdommenerfremtidbarndommenblirfortidfremtidenfortidfortidenikkehvadenvaralderdommen erer fremtidbarndommen blirblir fortidfremtiden blirblir fortidfortiden ikkeikke hvahva denden varalderdommen er fremtidbarndommen blir fortidfremtiden blir fortidfortiden ikke hvaikke hva denhva den varfortiden ikke hva denikke hva den varfortiden ikke hva den var

Fremtiden bygger ikke seg selv, det er fortiden som bygger fremtiden, og vi er fremtidens fortid. -Tore Renberg
fremtiden-bygger-ikke-seg-selv-det-er-fortiden-som-bygger-fremtiden-og-vi-er-fremtidens-fortid
Vår alderdom begynner den dag da vi ikke lenger har full rådighet over våre evner, da vi blir fanger av våre minner og vår fortid. -Victor Cherbulies
vår-alderdom-begynner-den-dag-da-vi-ikke-lenger-har-full-rådighet-over-våre-evner-da-vi-blir-fanger-av-våre-minner-og-vår-fortid
La fortiden være fortid. La også fremtiden være. Lev i nuet. -Richard Jahnke
la-fortiden-være-fortid-la-også-fremtiden-være-lev-i-nuet
I morgen heter vårt i dag - i går, og all vår fremtid heter fortid siden, men det forklarer at hvert nu vi når er selve evigheten midt i tiden. -Herman Wildenvey
i-morgen-heter-vårt-i-dag-i-går-og-all-vår-fremtid-heter-fortid-siden-men-det-forklarer-at-hvert-nu-vi-når-er-selve-evigheten-midt-i-tiden
I samme øyeblik jeg sier: nu er nutiden - så er denne nutid allerede fortid, og jeg befinner meg i en ny nutid, som for et sekund siden var fremtid. -Helge Krog
i-samme-øyeblik-jeg-sier-nu-er-nutiden-så-er-denne-nutid-allerede-fortid-og-jeg-befinner-meg-i-ny-nutid-som-for-et-sekund-siden-var-fremtid