Akk, når man betrakter menneskenes liv, må man ofte si med sorg: De vet ikke selv hvilke krefter de har, de forhindrer seg selv i å få det å vite, fordi de med de fleste krefter arbeider seg selv imot.


akk-når-man-betrakter-menneskenes-liv-må-man-ofte-med-sorg-de-vet-ikke-selv-hvilke-krefter-har-forhindrer-seg-selv-i-å-få-det-å-vite-fordi
livsvisdomakknårmanbetraktermenneskeneslivoftemedsorgvetikkeselvhvilkekrefterharforhindrersegdetvitefordiflestearbeiderimotnår manman betrakterbetrakter menneskenesmenneskenes livmå manman ofteofte sisi medmed sorgde vetvet ikkeikke selvselv hvilkehvilke krefterkrefter dede harde forhindrerforhindrer segseg selvselv ifå detdet åå vitefordi dede medmed dede flestefleste krefterkrefter arbeiderarbeider segseg selvselv imotnår man betrakterman betrakter menneskenesbetrakter menneskenes livmå man ofteman ofte siofte si medsi med sorgde vet ikkevet ikke selvikke selv hvilkeselv hvilke krefterhvilke krefter dekrefter de harde forhindrer segforhindrer seg selvseg selv iselv i åå få detfå det ådet å vitefordi de medde med demed de flestede fleste krefterfleste krefter arbeiderkrefter arbeider segarbeider seg selvseg selv imot

Suksess består ofte i kunsten å holde for seg selv det man ikke vet. -Ukjent
suksess-består-ofte-i-kunsten-å-holde-for-seg-selv-det-man-ikke-vet
Fordelen med å snakke med seg selv er at man i alle fall vet at noen lytter. -Prate
fordelen-med-å-snakke-med-seg-selv-er-at-man-i-alle-fall-vet-at-noen-lytter
Når man har mer enn halve livet bak seg, kan man ofte tenke at man har fylt tida si med streben og ambisjoner uten noen reell verdi, mens man har latt være å gjøre det man virkelig har lyst til. -Livets mening
når-man-har-mer-enn-halve-livet-bak-seg-kan-man-ofte-tenke-at-man-har-fylt-tida-med-streben-og-ambisjoner-uten-noen-reell-verdi-mens-man-har-latt
Jeg elsker sitater fordi det er en fornøyelse å finne tanker man selv har, uttrykt vakkert og med stor autoritet av noen som betraktes som klokere enn en selv. -Sitat
jeg-elsker-sitater-fordi-det-er-fornøyelse-å-finne-tanker-man-selv-har-uttrykt-vakkert-og-med-stor-autoritet-av-noen-som-betraktes-som-klokere-enn
Hva nytter det at man kler seg etter den siste nye motejournal - når man ligner seg selv allikevel? -Storm P
hva-nytter-det-at-man-kler-seg-etter-den-siste-nye-motejournal-når-man-ligner-seg-selv-allikevel