Akk, kunstens vei er lang og kort er livet vi skal leve!


akk-kunstens-vei-er-lang-og-kort-er-livet-vi-skal-leve
kunstakkkunstensveierlangogkortlivetviskallevekunstens veivei erer langlang ogog kortkort erer livetlivet vivi skalskal levekunstens vei ervei er langer lang oglang og kortog kort erkort er liveter livet vilivet vi skalvi skal levekunstens vei er langvei er lang oger lang og kortlang og kort erog kort er livetkort er livet vier livet vi skallivet vi skal levekunstens vei er lang ogvei er lang og korter lang og kort erlang og kort er livetog kort er livet vikort er livet vi skaler livet vi skal leve

Kunsten er lang, livet er kort. -Kunst
kunsten-er-lang-livet-er-kort
Historien behøver ikke være lang, men det vil ta lang tid å gjøre den kort. -Henry David Thoreau
historien-behøver-ikke-være-lang-men-det-vil-ta-lang-tid-å-gjøre-den-kort
Vi velger ofte samme vei som våre nærmeste. Men livet handler ikke om å leve ut andres forventninger, det handler om å leve ut sine egne drømmer. -Lars Verket
vi-velger-ofte-samme-vei-som-våre-nærmeste-men-livet-handler-ikke-om-å-leve-ut-andres-forventninger-det-handler-om-å-leve-ut-sine-egne-drømmer
Følg deres vei med sang, men la hver sang være kort, for bare de sangene som dør unge på leppene deres, vil leve i menneskenes hjerter. -Sang
følg-deres-vei-med-sang-men-hver-sang-være-kort-for-bare-sangene-som-dør-unge-på-leppene-deres-vil-leve-i-menneskenes-hjerter
Akk! Jeppe! Den bolig uti Paradis var kun kort, og din glede fikk hastig ende. -Ludvig Holberg
akk-jeppe-den-bolig-uti-paradis-var-kun-kort-og-din-glede-fikk-hastig-ende
Jeg mener det er bedre å leve et intensivt og kort liv, enn å leve sunt og kjedelig til du blir gammel. -Leve
jeg-mener-det-er-bedre-å-leve-et-intensivt-og-kort-liv-enn-å-leve-sunt-og-kjedelig-til-du-blir-gammel