Adri har politikerne styrt så lite over så mye.


adri-har-politikerne-styrt-så-lite-over-så-mye
politikeradriharpolitikernestyrtliteovermyeadri harhar politikernepolitikerne styrtstyrt såså litelite overover såså myeadri har politikernehar politikerne styrtpolitikerne styrt såstyrt så liteså lite overlite over såover så myeadri har politikerne styrthar politikerne styrt såpolitikerne styrt så litestyrt så lite overså lite over sålite over så myeadri har politikerne styrt såhar politikerne styrt så litepolitikerne styrt så lite overstyrt så lite over såså lite over så mye

Lite vett og mye makt er det som nesten alltid har styrt verden. -Makt
lite-vett-og-mye-makt-er-det-som-nesten-alltid-har-styrt-verden
Har man livlig fantasi, behøver man ikke så mye å se på. Man kan se lite og likevel få mye ut av det -Fantasi
har-man-livlig-fantasi-behøver-man-ikke-så-mye-å-se-på-man-kan-se-lite-og-likevel-få-mye-ut-av-det
Våre meninger er like mye styrt av vår vilje og våre følelser som av hjernens klare liv. -Mening
våre-meninger-er-like-mye-styrt-av-vår-vilje-og-våre-følelser-som-av-hjernens-klare-liv
Den som vet lite, har ikke mye å si. -Dumhet
den-som-vet-lite-har-ikke-mye-å
Vår fremgang måles ikke i om de som har mye, får mer, men om vi gir nok til dem som har for lite. -Franklin D. Roosevelt
vår-fremgang-måles-ikke-i-om-som-har-mye-får-mer-men-om-vi-gir-nok-til-dem-som-har-for-lite
Mange mennesker interesserer seg altfor mye for hva de har og alt for lite for hva de er. -Johannes XXIII
mange-mennesker-interesserer-seg-altfor-mye-for-hva-har-og-alt-for-lite-for-hva-er