Sjefen har ikke alltid rett, men sjefen er alltid sjefen.


sjefen-har-ikke-alltid-rett-men-sjefen-er-alltid-sjefen
ukjentsjefenharikkealltidrettmensjefenersjefensjefen harhar ikkeikke alltidalltid rettmen sjefensjefen erer alltidalltid sjefensjefen har ikkehar ikke alltidikke alltid rettmen sjefen ersjefen er alltider alltid sjefensjefen har ikke alltidhar ikke alltid rettmen sjefen er alltidsjefen er alltid sjefensjefen har ikke alltid rettmen sjefen er alltid sjefen

Sjefen har ikke alltid rett, men sjefen er alltid sjefen. -Ukjent
sjefen-har-ikke-alltid-rett-men-sjefen-er-alltid-sjefen
Hvis du mener at sjefen din er dum, så husk at du ikke ville hatt en jobb om han var smartere. -Ledelse
hvis-du-mener-at-sjefen-din-er-dum-så-husk-at-du-ikke-ville-hatt-jobb-om-han-var-smartere
Den beste sjefen er han som har vett nok til å velge dyktige menn til å gjøre det han vil ha gjort, og selvbeherskelse nok til å la være å blande seg opp i arbeidet når de gjør det. -Theodore Roosevelt
den-beste-sjefen-er-han-som-har-vett-nok-til-å-velge-dyktige-menn-til-å-gjøre-det-han-vil-gjort-og-selvbeherskelse-nok-til-å-være-å-blande-seg
Jeg kan godt innrømme at jeg ikke alltid har rett, men jeg tar aldri feil. -Rett og galt
jeg-kan-godt-innrømme-at-jeg-ikke-alltid-har-rett-men-jeg-tar-aldri-feil
Uvennskap er alltid oppriktig, men vennskap er ikke alltid like redelig. -Oppriktighet
uvennskap-er-alltid-oppriktig-men-vennskap-er-ikke-alltid-like-redelig