Ærlege folk narrar ofte seg sjølve.


Ærlege-folk-narrar-ofte-seg-sjølve
ÆrlighetÆrlegefolknarraroftesegsjølveÆrlege folkfolk narrarnarrar ofteofte segseg sjølveÆrlege folk narrarfolk narrar oftenarrar ofte segofte seg sjølveÆrlege folk narrar oftefolk narrar ofte segnarrar ofte seg sjølveÆrlege folk narrar ofte segfolk narrar ofte seg sjølve

Å leve er å endre seg. Å være perfekt er å ha endret seg ofte. -John Henry Newman
Å-leve-er-å-endre-seg-Å-være-perfekt-er-å-endret-seg-ofte
Jeg merker veldig godt når folk kommer i godt ærend - og det gjør de ofte. -Møte mellom mennesker
jeg-merker-veldig-godt-når-folk-kommer-i-godt-ærend-og-det-gjør-ofte
Menneska forstår aldri anna hjå kvarandre, enn det dei har sjølve. Og det elskar og rosar dei. -Kristoffer Uppdal
menneska-forstår-aldri-anna-hjå-kvarandre-enn-det-dei-har-sjølve-og-det-elskar-og-rosar-dei
Folk lærer noe hver dag, og ofte lærer de at det de lærte dagen før, var galt. -William E. Vaughan
folk-lærer-noe-hver-dag-og-ofte-lærer-at-det-lærte-dagen-før-var-galt
Jeg har tro på evnen folk har til å gå på igjen på nytt og på nytt, sjøl om det ser håpløst ut. Folk fortsetter å klore seg fram som best de kan, de! -Pågangsmot
jeg-har-tro-på-evnen-folk-har-til-å-gå-på-igjen-på-nytt-og-på-nytt-sjøl-om-det-håpløst-ut-folk-fortsetter-å-klore-seg-fram-som-best-kan