Æ har brukt de fine orda, hvis du snur dæ, ser du spora.


Æ-har-brukt-fine-orda-hvis-du-snur-dæ-du-spora
ordharbruktfineordahvisdusnursporaÆ harhar bruktbrukt dede finehvis dudu snursnur dæser dudu sporaÆ har brukthar brukt debrukt de finede fine ordahvis du snurdu snur dæser du sporaÆ har brukt dehar brukt de finebrukt de fine ordahvis du snur dæÆ har brukt de finehar brukt de fine orda

Hvis det kommer en motbør, så ser jeg på det som innmari midlertidig. - Hva er problemet, og få det nå løst! Det fine med problemer er jo å få dem løst. -Inger Ellen Nicolaisen
hvis-det-kommer-motbør-så-jeg-på-det-som-innmari-midlertidig-hva-er-problemet-og-få-det-nå-løst-det-fine-med-problemer-er-jo-å-få-dem
Til dem som holder pusten mens de venter på medienes favorittfrase - U-svingen - har jeg bare en ting å si: Dere kan snu hvis dere ønsker. Denne damen snur ikke. -Politiker
til-dem-som-holder-pusten-mens-venter-på-medienes-favorittfrase-u-svingen-har-jeg-bare-ting-å-dere-kan-snu-hvis-dere-ønsker-denne-damen
Når noen pirker deg på ryggen, da faller du ikke forover, da snur du deg og ser hvem det er. -Fotball
når-noen-pirker-deg-på-ryggen-da-faller-du-ikke-forover-da-snur-du-deg-og-hvem-det-er
Et liv brukt på å gjøre feil er bedre enn et liv brukt på ingenting. -George Bernard Shaw
et-liv-brukt-på-å-gjøre-feil-er-bedre-enn-et-liv-brukt-på-ingenting
Og månen, vet du, har bunden rotasjon. Snur ikke ryggen til noen. -Måne
og-månen-vet-du-har-bunden-rotasjon-snur-ikke-ryggen-til-noen
Når en mann reiser seg for å tale, lytter folk, og så ser de. Når en kvinne reiser seg, ser de, og hvis de liker det de ser, lytter de. -Tale
når-mann-reiser-seg-for-å-tale-lytter-folk-og-så-når-kvinne-reiser-seg-og-hvis-liker-det-lytter