Å vite hvordan man oppmuntrer, er kunsten ved å lære fra seg.


Å-vite-hvordan-man-oppmuntrer-er-kunsten-ved-å-lære-fra-seg
undervisevitehvordanmanoppmuntrererkunstenvedlærefrasegÅ vitevite hvordanhvordan manman oppmuntrerer kunstenkunsten vedved åå lærelære frafra segÅ vite hvordanvite hvordan manhvordan man oppmuntrerer kunsten vedkunsten ved åved å læreå lære fralære fra segÅ vite hvordan manvite hvordan man oppmuntrerer kunsten ved åkunsten ved å læreved å lære fraå lære fra segÅ vite hvordan man oppmuntrerer kunsten ved å lærekunsten ved å lære fraved å lære fra seg

Det er blitt sagt at ved grundig lesning av Anna Karenina vil man, om ikke annet, i hvert fall lære hvordan man lager jordbærsyltetøy. -Julian Mitchell
det-er-blitt-sagt-at-ved-grundig-lesning-av-anna-karenina-vil-man-om-ikke-annet-i-hvert-fall-lære-hvordan-man-lager-jordbærsyltetøy
Å vite hvordan man skal eldes, er den høyeste visdom og en av de aller vanskeligste sidene ved livskunsten. -Henri Frédéric Amiel
Å-vite-hvordan-man-skal-eldes-er-den-høyeste-visdom-og-av-aller-vanskeligste-sidene-ved-livskunsten
Livskunst er å vite hvordan man skal glede seg over lite og tåle svært mye. -Livskunst
livskunst-er-å-vite-hvordan-man-skal-glede-seg-over-lite-og-tåle-svært-mye
Jeg er en skuespiller. Hvordan skal jeg vite hvordan man bruker en stekeovn? -Skuespiller
jeg-er-skuespiller-hvordan-skal-jeg-vite-hvordan-man-bruker-stekeovn
Kunsten å være vis er kunsten å vite hva en skal overse. -Visdom
kunsten-å-være-vis-er-kunsten-å-vite-hva-skal-overse
En intellektuell person er en som ikke vet hvordan man setter fra seg en sykkel. -Intellektualitet
en-intellektuell-person-er-som-ikke-vet-hvordan-man-setter-fra-seg-sykkel