Å vite at du er der - enten det er nært eller langt unna - betyr at jeg aldri er helt alene.


Å-vite-at-du-er-der-enten-det-er-nært-eller-langt-unna-betyr-at-jeg-aldri-er-helt-alene
marion c. garrettyviteatduerderentendetnærtellerlangtunnabetyrjegaldriheltaleneÅ vitevite atat dudu erer derderentenenten detdet erer nærtnært ellereller langtlangt unnaunnabetyrbetyr atat jegjeg aldrialdri erer helthelt aleneÅ vite atvite at duat du erdu er derer derenten detenten det erdet er nærter nært ellernært eller langteller langt unnalangt unnabetyr atbetyr at jegat jeg aldrijeg aldri eraldri er helter helt aleneÅ vite at duvite at du erat du er derdu er derenten det erenten det er nærtdet er nært ellerer nært eller langtnært eller langt unnaeller langt unnabetyr at jegbetyr at jeg aldriat jeg aldri erjeg aldri er heltaldri er helt aleneÅ vite at du ervite at du er derat du er derenten det er nærtenten det er nært ellerdet er nært eller langter nært eller langt unnanært eller langt unnabetyr at jeg aldribetyr at jeg aldri erat jeg aldri er heltjeg aldri er helt alene

Det er helt forferdelig å sitte hjemme alene og se på «Åndenes makt». Det er et program du bør holde deg unna hvis du bor alene. -Alejandro Fuentes
det-er-helt-forferdelig-å-sitte-hjemme-alene-og-se-på-Åndenes-makt-det-er-et-program-du-bør-holde-deg-unna-hvis-du-bor-alene
Akkurat her eller der, jeg vet ikke helt hvor det er, der finnes et skinnende nytt maleri som kanskje jeg passer i. -Være seg selv
akkurat-her-eller-der-jeg-vet-ikke-helt-hvor-det-er-der-finnes-et-skinnende-nytt-maleri-som-kanskje-jeg-passer-i
Den som vil leve alene, må enten være et dyr eller en gud. -Aristoteles
den-som-vil-leve-alene-må-enten-være-et-dyr-eller-gud
Jeg føler meg helt hjemme på scenen. Det er der jeg lever. Det er der jeg ble født. Det er der jeg er trygg. -Scene
jeg-føler-meg-helt-hjemme-på-scenen-det-er-der-jeg-lever-det-er-der-jeg-ble-født-det-er-der-jeg-er-trygg
Det finnes to oppskrifter på en vellykket ferie: Den må enten være noe helt utenom det vanlige, eller akkurat som ellers. -Heinz Rühmann
det-finnes-to-oppskrifter-på-vellykket-ferie-den-må-enten-være-noe-helt-utenom-det-vanlige-eller-akkurat-som-ellers
Har du aldri sett Alhambra? Eller murene i Toldeo? Eller Venezia? Ayers Rock? Machu Picchu. De er der, og de venter på deg. Stedene der andre har vært. Nå er det din tur. -Reise
har-du-aldri-sett-alhambra-eller-murene-i-toldeo-eller-venezia-ayers-rock-machu-picchu-de-er-der-og-venter-på-deg-stedene-der-andre-har-vært-nå